2015 Г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Правилата на пътя не могат да се нарекат непоклатими и стабилни – всяка година в тях се правят нови изменения, които могат да касаят както самите норми и стандарти, така и отговорността за тяхното неизпълнение. Така глобите на КАТ се промениха значително от 1 януари 2015 г. – някои се увеличиха, някои бяха заменени с други мерки за отговорност, а в някои области бяха въведени нови санкции за нарушителите. Всеки шофьор, който се стреми да поеме отговорност за поведението си на пътя, трябва да е наясно с новостите. Необходимо е също така да се преразкаже за дългогодишните глоби, за да се напомни още веднъж за мерките за пресичане на нарушенията.

Всеки шофьор трябва да знае за промените в правилата

Съдържание

 • Липса на документи и номера
 • Проблеми с правата
 • Скорост
 • Маневриране
 • Паркинг, вход и изход
 • Оборудване на превозни средства
 • Тежки нарушения
 • Неподчинение
 • Стягащ курс
 • Как да платя?
 • Кога да чакам актуализацията?

Липса на документи и номера

Въпросът, който тревожи шофьорите повече от другите – каква е санкцията за шофиране без застраховка – в края на краищата, сравнително наскоро беше приета резолюция, която значително увеличи цената на полицата. Новите изисквания изискват инспекторите да налагат глоба от 500 рубли на забравими шофьори, което може да се нарече относително хуманно наказание. Освен това, когато шофирате без OSAGO, глоба може изобщо да не се налага, тъй като като алтернативна превантивна мярка се избира просто предупреждение на нарушителя. Съответно, ако докажете на инспектора, че случайно сте допуснали такава грешка и се преместите директно на мястото на регистрация на полицата, той може просто да ви пусне, като прочете кратка лекция за отговорността.

Малко по-сериозно от глоба за липсата на застраховка OSAGO, наказанието за нерегистриране на транспорта, използван на пътя – водачът ще трябва да плати 500-900 рубли, в зависимост от действителните условия, при които е извършено незаконното действие и наличието на подобно неправомерно поведение в миналото. Но при втора среща с лице, което упорито не иска да регистрира колата си, инспекторът ще изпише разписка за 5 хиляди рубли и при наличие на утежняващи обстоятелства съдът може да назначи мярка за отговорност за временно лишаване от права до 3 месеца. Това е много подобно на отговорността за липсата на правилно издадена полица и глобата за мръсни номера, която се равнява на 500 рубли. Може да бъде заменен и с предупреждение – в този случай пътният инспектор ще задължи да изтрие знаците, преди да продължи да пътува. Такива мерки ще се прилагат към хора, използващи повредени, нестандартни, оборудвани с незаконни регистрационни табели.

Глобата за мръсен автомобил може да изглежда малка, като се има предвид случая, когато регистрационните табели липсват напълно. Минималната отговорност е глоба от 5 хиляди рубли и ако инспекторът докаже злонамерено укриване на регистрационни номера, съдът може да разпореди да лиши такъв шофьор от свидетелството му за период от 1-3 месеца. Собствениците на фалшиви номера ще имат още по-лошо – ще бъдат глобени с 2500 рубли само за закупуване или производство на такива табели. А след излизане на път ще последва още по-тежко наказание – таблицата с глобите предвижда временно лишаване от книжка за шест месеца или година, последвано от повторно полагане на теоретичния изпит.

2015 г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Правилата предвиждат и глоба за липса на технически преглед, но това ще засегне само професионалните превозвачи, които са длъжни да имат подходящ талон със себе си. Сумата, която ще трябва да бъде платена в случай на нарушение, извършено по време на транспортирането на хора, варира от 500-800 рубли. Но в сравнение с шофирането без застраховка, глобата за липса на свидетелство за таксиметров шофьор може да изглежда доста тежка – 5000 рубли без алтернативна мярка за отговорност. Подобно решение на КАТ обаче е напълно оправдано – позволява да се борите с хиляди незаконни таксита, които не отговарят на минималните стандарти за безопасност.

Шофьорите трябва да разберат, че правомощията на инспектора са ограничени до проверка на външното състояние на автомобила и съответните документи. Законът все още не регламентира използването на мобилни лаборатории за технически преглед, които се обсъждаха активно преди 5-7 години. Също така служителите на реда нямат правомощия да проверяват номерата на единиците – това се прави от специална експертна служба при назначаване на съдебномедицинска експертиза или при настройване на превозно средство за регистрация. Следователно подобни действия трябва да се разглеждат единствено като опит за „откриване на вина“ и напомняне на инспектора за правото на водача да продължи да шофира, без да показва колата за подробна проверка.

Проблеми с правата

Ако не сте точни и често забравяте документите си у дома, шофирането без книжка вероятно е подходящо за вас – глобата за това е 5-15 хиляди рубли. Също така колата ще трябва да бъде оставена на паркинга – до изясняване на обстоятелствата КАТ има законово установеното право да задържи вашия транспорт. Но глобата за изтекли права ще бъде много сериозна, защото е равносилна на неправомерно шофиране на какъвто и да е транспорт след отнемане. Размерът му е 30 хиляди рубли и е придружен от задържането с изпращане на колата в задържането. Също така съдът често назначава 100-300 часа задължителна работа или обикновен административен арест с максимална продължителност от 15 дни.

2015 г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Налице е и много тежко противозаконно деяние, което се изразява в прехвърляне на транспортния контрол на лице, което няма потвърждение за правата си. В сравнение с отговорността за него, неустойката за изтекла застраховка ще изглежда много малка, защото дори ако посоченото лице просто не може да представи валидния си документ за самоличност, ще трябва да платите 3000 рубли. След като поставите зад волана всяко лице, което очевидно няма правилно издадена книжка, пригответе се да платите 30 хиляди рубли, освен ако колата не е подготвена за обучение по шофиране. Ако е бил в състояние на потвърдено опиянение от всякакъв вид, глобите на КАТ предвиждат лишаване от права на собственика на автомобила за период от 18-24 месеца и незабавно тръгване на автомобила на паркинг.

По-рано беше разпространена корупционна практика, при която срещу определено възнаграждение служител на КАТ дава на водача отнетите права, без да използва законодателната процедура. Сега такова „обиколен път“ е напълно блокирано благодарение на единна база данни на правоприлагащите органи. Шофирането с документи, получени по подобна схема, се приравнява към злонамереното им фалшифициране. Наказанието е глоба от 80 хиляди рубли, като длъжностното лице е подложено на щателна официална проверка.

Скорост

Ако разгледаме новата таблица с наказания, прилагани към нарушителите, тогава можем да намерим само едно облекчение в нея – превишаването на ограничението на скоростта с максимална стойност от 20 km / h вече няма да се счита за нарушение, изискващо санкции. Това правило важи без ограничения както за магистралите, така и за населените места – максимумът, който може да направи инспекторът, е да спре автомобила, да посочи излишъка и да направи предупреждение за необходимостта от спазване на безопасно темпо на движение. Минималното наказание за превишена скорост съответства на ситуация, при която скоростта на превозното средство е била с 20–40 km / h по-висока от допустимата. Ще трябва да платите 500 рубли и няма други форми на задържане, които могат да зарадват невнимателните шофьори.

2015 г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Глобите на КАТ са малко по-високи за превишена скорост в диапазона от 40-60 км/ч. За такова нарушение ще трябва да платите вече 1-1,5 хиляди рубли. След превишаване на ограничението на скоростта в диапазона от 60-80 км/ч, сумата ще се увеличи до 2-2,5 хиляди, а ако съдът вземе виновно решение, водачът може да изчака отнемането на свидетелството за период от 4-6 месеца. Максимално допустимото наказание за превишена скорост се налага, когато водачът се движи със скорост над 80 km / h извън допустимата граница – тя е равна на 5000 рубли или се заменя с лишаване от документи за 6 месеца. Всички нарушения, извършени многократно, също ще доведат до допълнителни санкции – ако превишението е в рамките на стойността от 60 км / ч, санкциите ще включват глоба от 2-2,5 хиляди рубли, а при по-висока скорост – лишаване от лиценз за една година.

Шофьорът трябва да бъде максимално внимателен, тъй като всяка година правомощията на услугата, която обработва данни от камери за автоматично записване на нарушения, се разширяват. По-конкретно се говори за премахване на съществуващите ограничения (не се назначава административен и арест за нарушение, което е премахнато в автоматичен режим). Предвижда се също изпращане на разписки за разкопчани колани, нарушаване на правилата за паркиране и спиране и други нарушения.

Маневриране

Практиката показва, че най-често срещаното нарушение е пресичането на солидна маркировка – глобата за това е 1–1,5 хиляди рубли, ако водачът заобиколи препятствието. Тази концепция включва автомобил, който се движи със скорост над 30 км/ч – изпреварването на бавно движещи се превозни средства в обратна посока, както и заобикалянето на много дълбоки ями, свлачища и други природни обекти не се счита за наказуемо. Но ако водачът направи необосновано излизане в насрещната лента, глобата ще бъде 5 хиляди рубли, а в някои случаи може да бъде осъден на лишаване от книжка за период от 4-6 месеца. При повторно нарушение от страна на водача на такава нормативна уредба правата се лишават за срок от една година.

Ако сте прекосили двойна плътна линия, глобата ще бъде равна на влизане в „насрещната лента“ на еднопосочен път. Стойността му ще бъде 5000 рубли с възможност за лишаване от права за период от 4-6 месеца. За последващо нарушение, настъпило в тази зона, се предвижда същото наказание като за второто изпреварване под знака "изпреварването е забранено" – глобата ще бъде равна на 5000 рубли и е придружена от лишаване от лиценз за една година . Ако е било нарушено изискването за различна маркировка, наказанието ще бъде същото като стандартна глоба за липса на застраховка – 500 рубли или устно предупреждение от инспектор на КАТ.

2015 г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Доста сериозно нарушение е шофирането на червена светлина – глобата за него ще бъде 1 хиляда рубли. Напълно идентично наказание има за тези, които преминат зеления сигнал, но не могат да извършат маневрата и да създадат значителна пречка за други представители на пътното движение. Ако водачът спре на кръстовище на грешното място, той ще трябва да плати 800 рубли. Шофирането отстрани на пътя също ще изисква отговорност, глобата за която ще бъде 1,5 хиляди рубли. Нарушаването на реда на организирана колона, оборудвана със съответни обозначения, и заемане на място в такъв "автокарван" се приравнява на такова нарушение.

В новите правила има и леко надвишаване на отговорността за шофиране без задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите – сред тях можете да посочите възстановяване или завой, без да посочвате съответния сигнал, което ще изисква плащане от 500 рубли. Напълно подобна сума ще се изисква да се плати в случай, когато завой или обратен завой се направи от неприемливо място, например от средната лента на пътя. Също така си струва винаги да предоставяте правото на преференциално движение на железопътен или специализиран транспорт – санкциите ще бъдат като глоба за солидна – тоест хиляда рубли.

Често възниква въпросът каква ще бъде глобата за шофиране под "тухла". Отговорът е съвсем прост – струва си да погледнете как точно се наказва преминаването на автомобил в случай на насрещно движение по всеки път с еднопосочен трафик. Глобите за движение от 1 януари 2015 г. предвиждат подходяща превантивна мярка за шофиране по лентата, предназначена изключително за маршрутен транспорт – за това ще трябва да платите 1,5 хиляди рубли. Ако случаят е в Москва или Санкт Петербург, сумата на задължителното плащане може безопасно да се умножи по две. Мотивацията на органите на реда е проста – създаването на задръствания в тези градове има много по-сериозни последици, водещи до колапс на трафика, който застрашава общественото спокойствие на мегаполиса.

Паркинг, вход и изход

Много е важно да знаете пътните глоби от 2015 г., които се назначават за паркиране или спиране на превозни средства на грешно място. Ако близо до него има знак за забрана, ще трябва да платите 1,5 хиляди рубли наведнъж, ако не говорим за град с федерално подчинение. За Москва и Санкт Петербург сумата ще бъде 3 хиляди. Друга глоба зависи от територията, на която е извършено нарушението – това е влизането на товарни превозни средства под съответния забранителен знак. Във всяко населено място ще трябва да платите 500 рубли за това, а в двете по-горе изключения – 5 хиляди.

Друг много актуален въпрос – каква е санкцията за паркиране на моравата? Между другото, това се равнява на паркиране извън специално оформени места в дворовете, както и каране по бордюри, освен ако не е предписано друго от главните или спомагателните знаци. Размерът на санкциите ще бъде 500 рубли, но има шанс да излезете с малко предупреждение. Също така глобите за неправилно паркиране предвиждат плащания от 1000 рубли, ако превозните средства са оставени в близост до пешеходни преходи или автобусни спирки.

2015 г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Ако оставите колата на пътното платно, създавайки значителни пречки за нормалното движение, санкциите ще бъдат не по-малки от наказанието за скорост – ще трябва да платите 2000 рубли наведнъж. Струва си да се знае, че градовете с федерално подчинение установяват по-голяма отговорност, отколкото за останалите – 2,5 хиляди рубли. за кола на моравата и 3 хиляди за тръгване на пътя. Също така винаги остава въпросът какво ще се случи през 2015 г., ако пешеходец не бъде пропуснат – каква глоба ще бъде наложена и каква допълнителна мярка за отговорност могат да наложат служителите на КАТ? Отговорът е съвсем прост – ще трябва да платите 1,5 хиляди рубли и няма да бъдете лишени от валиден сертификат за нарушение с малка тежест.

Често има прецеденти, когато служители на КАТ се опитват да напишат глоби за неправилно паркирани автомобили, като използват като доказателство кадри от любителски камери. Струва си да се помни, че такива материали не се разглеждат от съда, тъй като при създаването им се използва несертифицирано оборудване. Можете също да устоите на провокациите на друго лице, което заплашва да изпрати материали на КАТ – ако не касае последствията от произшествие, тази информация също ще се счита за неуместна. Това обаче изобщо не означава, че можете да игнорирате глобите, издадени за нарушения, заснети с автоматични камери – тези устройства винаги са сертифицирани и инсталирани в съответния ред.

Оборудване на превозни средства

Любителите на „извънсезонни обувки“ също не трябва да се притесняват – глобата за гуми с шипове няма да влезе в сила през лятото на 2015 г. и очакваното увеличение на платените суми няма да настъпи. Освен това глобата за зимни гуми, наложена през лятото на 2015 г., също няма да се промени, тъй като това нарушение също не е отделено като отделна категория. И двата случая са приравнени на несъответствието на превозното средство с настоящите технически разпоредби – както и за прекомерното съдържание на токсични вещества в ауспуха, ще трябва да платите 500 рубли.

Наказанието за неносене на предпазен колан точно съответства на типичното наказание за неносене на каски при каране на мотоциклет – равнява се на 1 хил. рубли. Освен това и в двата случая това се отнася не само за самия водач, но и за всеки пътник. Единственото изключение е един случай – когато дизайнът на транспорта не предвижда наличието на колани. Транспортирането на деца без подходящо оборудване (столове, подложки за колани и др.) се счита за много сериозно нарушение. Глобата за дете без стол ще бъде три хиляди рубли.

Законът също така предвижда глоба за червена светлина – но не тази, която се появява на светофар, а за инсталиране на осветителни устройства с подходящ нюанс, видими от предната част на автомобила – ще трябва да платите 3 хиляди рубли за това. Подобен отговор може да се даде на невероятно често срещания въпрос каква е глобата за ксенон – три хиляди ще трябва да бъдат платени за всяко нарушение, свързано с несъответствието между осветителното оборудване и GOST. Ако инсталирате мощни ксенонови лампи в фаровете, които очевидно не са предназначени за такова осветление, това ще доведе до заслепяване на водачите на приближаващи автомобили – и за това вече е предвидено значително наказание, изразяващо се в лишаване от книжка за 6-24 месеци. Между другото, неправилно инсталираното осветително оборудване просто се конфискува на място – ако това се случи през нощта, е просто невъзможно да продължите да шофирате до бял ден.

2015 г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Но дълго обсъжданата глоба за осветяване на долната част на автомобила не се появи. Вярно е, че е необходимо да инсталирате такива лампи много внимателно – ако източникът на светлина се вижда отвън, инспекторът на КАТ може да приравни това с инсталирането на неправилно осветително оборудване. Повечето шофьори са много притеснени от глобата за тонизиране – в края на краищата, по-рано, за използването на неправилни устройства за засенчване от автомобила, те биха могли просто да премахнат регистрационния номер. Сега ситуацията е по-проста: глобите за тониране от 1 април 2015 г. предвиждат само финансови санкции в максимален размер от 500 рубли. Нито сменяемите димери, нито премахването на филма пред инспектора на КАТ обаче няма да ви спасят от отговорност – достатъчно е визуално потвърждение (снимка, видео), че тонизирането е налице по време на шофиране по обществени пътища.

Новата редакция на правилата от 2015 г. предвижда глоба за липса на аптечка и пожарогасител, въпреки че спорните въпроси в тази област останаха нерешени. Размерът на санкциите е равен на неспазване на техническите разпоредби и е 500 рубли. Въпреки това, инспекторът може да поиска да представи такова оборудване само при липса на застраховка или валиден купон за MOT за специални случаи – вече ще сте получили глоба за OSAGO – тя също възлиза на 500 рубли.

Тежки нарушения

Таблицата с глобите на КАТ за 2015 г. включва и отговорност за много по-сериозни нарушения от посочените по-горе. По-специално, струва си да си припомним отново за несъвместимостта на алкохола и шофирането – дори в най-благоприятния случай, когато няма значителни щети, които трябва да бъдат компенсирани, глобата за "пиянство" по време на шофиране ще бъде 30 хиляди рубли. В този случай транспортът се задържа на място с последващо придвижване до ареста, а водачът се наказва допълнително с лишаване от книжка за срок от 18-24 месеца. Вече беше споменато по-горе за прехвърлянето на контрол върху пиян човек, но си струва да припомним още веднъж, че санкциите под формата на глоби и временно лишаване от права ще бъдат напълно подобни.

2015 г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Струва си да се подготвите за далечни последици, ако пиян е човек, който няма права или е лишен от тях, както и лице, което преди това е участвало в наказателно производство във връзка с произшествието. Размерът на санкциите ще бъде много повече от глобата за просрочена застраховка – тя ще възлиза на 30 хиляди рубли, а лишаването от права в този случай се заменя с административен арест за период от 10-15 дни. Ако такова лице бъде заловено, от което отговорността не е свалена, наказанието за шофиране в нетрезво състояние ще бъде само една от частите на наказанието, включително:

 • Финансови санкции за 200-300 хиляди рубли или лишаване от доход на мястото на работа за 2 години;
 • Задължителен общественополезен труд за 480 часа, задължителен труд за 2 години;
 • В най-тежките случаи – лишаване от свобода за срок от 2 години, последвано от лишаване от право да управлява МПС за пълни 3 години.

Много е голям и размерът на глобите на КАТ за нанасяне на вреди на човешкото здраве. Дори леко въздействие, което се равнява на натъртвания, натъртвания, навяхвания и други леки наранявания, може да доведе до лишаване от шофьорска книжка за период от 12–18 месеца или до намаляване на благосъстоянието му с 2,5–5,0 хиляди рубли. Ако говорим за затворени фрактури, изкълчвания, множество натъртвания и други рани, тогава наказанието за тях е 10-25 хиляди рубли или лишаване от сертификат за период от 18-24 месеца. Изглежда, че глобите в правилата за движение от 2015 г. са сравнително малки – но трябва да се има предвид, че жертвата ще трябва да компенсира инвалидност, медицински разходи, морални щети. В тежки случаи превантивните мерки ще бъдат още по-строги – можете да научите за тях от таблицата по-долу:

НарушениеЛишаване от свобода, годиниЛишаване от права, години след изтичане на срока на лишаване от свободаПринудителен труд (назначен като алтернативно наказание при наличие на смекчаващи вината обстоятелства), годиниСериозно увреждане на човешкото здравеДо 232Сериозни увреждания на човешкото здраве, причинени от водача с всякакъв вид опиянениеДо 433Смъртоносен пътен инцидентДо 534Злополука, с фатален изход, с всякакъв вид интоксикация2-73-Инцидент, последван от смъртта на 2 или повече душиДо 735Инцидент, последван от смъртта на 2 или повече души, с всякаква форма на интоксикация4-93

Неподчинение

Съществува и голяма категория санкции, които се налагат за сериозни нарушения, но по отношение на тежестта им те не надвишават застрахователните глоби. Например, за отказ да предоставите колата си на служител на реда за използване, ще трябва да платите 500 рубли. Не много надвишава глобата за гуми с шипове и наказанието за неподчинение на служител на КАТ, който законно поиска да спре транспорта на разрешено място – семейният бюджет на шофьора ще намалее с 500-800 рубли.

Но отказът от стандартен медицински преглед ще доведе до наказание не по-малко от глоба за шофиране с изтекла шофьорска книжка или санкция за шофиране на кола в нетрезво състояние. Колата ще бъде изпратена на място за задържане и водачът ще трябва да намери 30 хиляди рубли, за да плати глобата. В същото време той може да бъде лишен от свидетелството си за 18-24 месеца, а при липса на права може да бъде подложен на административен арест за максимум 15 дни. Освен това много повече от глоба за тухла ще бъде употребата на различни упойващи вещества след спиране на служител на КАТ или след инцидент – за това се предвижда отговорност, подобно на шофиране в нетрезво състояние.

2015 г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Ако глобите за скорост от 1 януари 2015 г. предвиждат възможност да се отървете само от финансови санкции, тогава ако напуснете мястото на пътнотранспортното произшествие, ще трябва да носите строга отговорност. Най-често водачът е осъден на лишаване от книжка за 12-18 месеца, ако съдът докаже, че в действията му е имало умисъл. Има и алтернативна мярка за неотклонение, което прави това наказание много по-тежко от глоба за преминаване на двойна плътна линия – такъв е административен арест за срок до 15 дни. Интересното е, че шофьорите често искат от съдиите да наложат такава мярка, като не искат да губят правата си – но практиката показва, че арест се разпорежда само в 10% от случаите.

Важен въпрос възниква, когато гледате на масата пътните глоби – това, което е отговорност за използването на телефони по време на шофиране? Когато автомобилът не е оборудван с устройства, които позволяват освобождавайки ръцете на водача ( "свободни ръце"), глобата е 1500 рубли. Накрая, си струва да се говори за още един интересен нарушение, наказанието за което е много по-строги от глоба за не преминаване на пешеходците. Повреда на пътното платно или неговото замърсяване сега се оценява на 5-10 хиляди рубли. Тази категория включва не само унищожаването на асфалт, но също и освобождаването на отломки или заливане на течности върху нейната повърхност.

Разбира се, дори при обширен преглед е невъзможно да се обхванат всички точки от правилата за движение, свързани с глобите. Ето защо по-долу предоставяме таблица с пълен списък на нарушенията и санкциите, които се отнасят за водачите:

НарушениеОсновната мярка за неотклонение (глоба, рубли)Други превантивни меркиЛипса на документи и номераШофиране без застраховка500ПредупреждениеУправление на транспорта без регистрационни документи, а в някои случаи – документи, потвърждаващи митническото освобождаване500, арест на кола, отстраняване от управлениеПредупреждениеУправление на превозни средства, които не са регистрирани в съответната форма500-800Повторно нарушение, описано в предишния параграф5000Лишаване от права за 1-3 месецаУправление на превозни средства, предназначени за превоз на пътници, както и за превоз на опасни товари, без талон за технически преглед500-800Управление на превозни средства с нечетливи номера – повредени, замърсени или монтирани в нарушение на техническите стандарти500ПредупреждениеУправление на транспорта без номера или с устройства, които затрудняват идентифицирането им5000Лишаване от права за 1-3 месецаМонтаж при транспорт на съзнателно подправени, неправилно издадени или незаконно получени номера2500Управление на транспорта с номерата, описани в предходния параграфЛишаване от права за 6-12 месецаИзвършване на професионален пътнически превоз без лиценз5000Незаконно нанасяне на маркировка за таксиметров или маршрутен пътнически превоз на автомобил5000Оборудване на превозни средстваМонтаж на червени фенери на предната част на автомобила, както и използване на осветително оборудване, което не отговаря на нормативната уредба3000 и конфискация на оборудванеМонтаж на светлинни и звукови аларми на превозни средства (с изключение на аларми за взлом), както и идентификационни знаци за такси или автомобил, предназначени за хора с увреждания5000 и конфискация на оборудванеШофиране на МПС със светлинно оборудване, което не отговаря на нормативната уредба – неправилно монтирани ксенонови фарове, червени предни светлини и др.Лишаване от права за 6-12 месеца и конфискация на техникаУправление на транспорта с неподходящо тонизиране, независимо от вида му500Шофиране с дефектни спирачки, кормилно управление, теглич500, арест на кола, отстраняване от управлениеУправление на трафика с незаконно монтирани светлинни и звукови алармиЛишаване от права за 12-18 месеца, конфискация на техникаШофиране с неправомерно монтиран фенер за такси или идентификационен знак "забранено"5000, конфискация на оборудванеИзползване на незаконно монтирана светлинна и звукова сигнализация по обществените пътищаЛишаване от права за 18-24 месеца, конфискация на техникаУправление на движението с неправомерно маркирани таксита5000Управление на трафика с неправомерно приложени обозначения на специални службиЛишаване от права за 12-18 месецаУправление на превозно средство с неизправности, които не са свързани с изброените по-горе500ПредупреждениеШофиране с разкопчани предпазни колани (важи за всички седалки, оборудвани с такива устройства), както и мотоциклети без каски за водача и пътниците1000Липса на идентичностПрехвърляне на управлението на лице, което няма шофьорска книжка със себе си3000Прехвърляне на управлението на лице, което очевидно няма валидна шофьорска книжка или е лишено от такова разрешение30 000Прехвърляне на управлението на лице в нетрезво състояние30 000 и лишаване от права за 18-24 месецаШофиране при липса на шофьорска книжка (с изключение на образователния процес)5000-15000, задържане на кола, отстраняване от управлениеШофиране на МПС от лице, което съзнателно е лишено от книжка30 000, арест на кола, отстраняване от управлениеАдминистративен арест до 15 дни, общественополезен труд 100-200 часаУправляване на МПС от лице в нетрезво състояние, при условие че неговите действия не попадат в обхвата на разпоредбите на Наказателния кодекс.30 000, арест на кола, лишаване от управление, лишаване от права за 18-24 месецаУправляване на МПС от лице в нетрезво състояние, от което не са отменени административни мерки за отговорност за шофиране в нетрезво състояние или отказ за проверка, или осъждан преди това за такова нарушение200 000-300 000, лишаване от права за 3 годиниЛишаване от основен доход за 1-2 години, общественополезен труд до 480 часа, принудителен труд до 24 месеца, лишаване от свобода за 2 годиниНад скоростПри 20-40 км/ч50040-60 км/ч1000-1500Повторно нарушение, описано в предишния параграф2000-2500 г60-80 км/ч2000-2500 гЛишаване от права за 4-6 месецаПовторно нарушение, описано в предишния параграфЛишаване от права за 1 година5000Повече от 80 км/ч5000Лишаване от права за 6 месецаПовторно нарушение, описано в предишния параграфЛишаване от права за 1 година5000МаневриранеШофиране под предупредителен сигнал или затваряща се бариера на жп прелез, игнориране на изискванията на диспечера, спиране и обратен завой на прелеза1000Лишаване от права за 3-6 месецаПовторно нарушение, описано в предишния параграфЛишаване от права за 12 месецаДруги нарушения на преминаването на жп прелези1000Шофиране по магистралата със скорост по-малка от 40 км/ч, излизане от магистралата за транспорт с максимална скорост, по-малка от посочената, паркиране на грешно място1000Учебно шофиране по магистрала, клас на движение "C" по-нататък втората лента вдясно1000Обратни завои и завои по магистралата на места, които не са предназначени за това, заден ход2500Преминаване на червен светофар или под забранителен сигнал на регулатор1000Повторно нарушение, описано в предишния параграф5000Лишаване от права за 4-6 месецаСпиране на транспорта на кръстовище на грешното място800Излезте до кръстовището, ако е невъзможно да завършите маневрата преди да се включи червеният светофар1000Пътуване без да се дава приоритет на транспорта, определен от Правилата (трамвай, тролейбус, оборудване за специални услуги)1000Завиване и извършване на обратен завой без подаване на подходящ сигнал или от грешната лента500ПредупреждениеОбратно и обратно движение на места, където такива маневри са забранени (мостове, тунели, надлези и др.)500Шофиране покрай пътищата, пречи на движението на организирана колона1500Шофиране по тротоари, пешеходни и велосипедни пътеки с кола2000 гТръгване, при изпреварване, в насрещната лента през плътна разделителна линия или върху трамвайни релси в обратната посока (с изключение на заобикалящи превозни средства, движещи се със скорост не повече от 30 km / h)1000-1500Навлизане в насрещното платно през плътна разделителна линия или върху трамвайни релси в обратна посока без заобикаляне на препятствие5000Лишаване от права за 4-6 месецаПовторно нарушение, описано в предишния параграф5000Лишаване от права за 1 годинаДвижение на бавно движещи се превозни средства (до 30 км/ч), без да дава предимства на други участници в движението1000-1500Паркинг, вход и изходИзвършване на ляв или обратен завой в нарушение на указанията за маркировка и знаци1000-1500Движение по еднопосочен път в обратна посока5000Лишаване от права за 4-6 месецаПовторно нарушение, описано в предишния параграф5000Лишаване от права за 1 годинаСпиране или паркиране на грешно място (според указанията на маркировките и знаците)1500, задържане на МПССъщото в Москва и Санкт Петербург3000, задържане на МПСПреминаване на товарен транспорт при наличие на забранителен знак500Същото в Москва и Санкт Петербург5000Нарушаване на изискванията за пътна маркировка и знаци, несвързани с горните точки500ПредупреждениеПътуване без да давате предимство на транспорт по фиксиран маршрут или автомобил със светлинни и звукови аларми (сини и червени мигащи маяци)500ПредупреждениеПътувайте без да давате предимство на велосипедисти, пешеходци и други участници в движението, определени от Правилата1500Паркиране на места, предназначени за хора с увреждания5000, задържане на превозно средствоСпиране и паркиране в близост до пешеходни преходи, автобусни спирки, на тротоара и на места, които не са предназначени за това1000, задържане на МПССпиране и паркиране на трамвайни релси или на пътното платно по-далеч от първия ред, освен в извънредни ситуации1500, задържане на МПССъщото в Москва и Санкт Петербург3000, задържане на МПССпиране и паркиране на пътното платно, което води до смущения на други участници в движението, или спиране в тунел и на мост2000 г., задържане на МПССъщото в Москва и Санкт Петербург3000, задържане на МПСДруги нарушения на правилата за паркиране и спиране500ПредупреждениеСъщото в Москва и Санкт Петербург2500Сериозни нарушенияНанасяне на лека вреда на човек2500-5000Лишаване от права за 12-18 месецаНанасяне на средна вреда на човек10000-25000Лишаване от права за 18-24 месецаНанасяне на сериозна вреда на човекОграничаване на свободата до 3 години, лишаване от права до 3 годиниПринудителен труд до 2 години, арест до 6 месеца, лишаване от свобода до 2 годиниНанасяне на тежка вреда на лице по време на шофиране в нетрезво състояниеПринудителен труд до 3 години, лишаване от права до 3 годиниЛишаване от свобода до 4 годиниИзвършване на действия, довели до смъртта на човекПринудителен труд до 4 години, лишаване от права до 3 годиниЛишаване от свобода до 5 годиниИзвършване на действия, довели до смърт на лице по време на шофиране в нетрезво състояниеЛишаване от свобода за 2-7 години, лишаване от права за 3 годиниИзвършване на действия, довели до смъртта на двама или повече душиПринудителен труд до 5 години, лишаване от права до 3 годиниЛишаване от свобода до 7 годиниИзвършване на действия, довели до смъртта на двама или повече лица при шофиране в нетрезво състояниеЛишаване от свобода за 4-9 години, лишаване от права за 3 годиниНеподчинениеИгнориране на искането на служителя на КАТ за спиране на превозното средство500-800Отказ за предоставяне на транспорт на служител на КАТ при изпълнение на специална задача500Шофиране през период, който не е посочен в застрахователната полица500Неспазване на изискванията за надлежна регистрация на ПТП1000Отказ да се подложи на медицински преглед30 000, лишаване от права за 18-24 месеца, задържане на МПСОтказ да се подложи на медицински преглед от лице, което няма или е с отнета шофьорска книжка30 000, административен арест за 10-15 дни, задържане на МПСУпотребата на упойващи вещества след спиране от служител на КАТ или преди преминаване на медицински преглед30 000, лишаване от права за 18-24 месеца, задържане на МПСНапускане на местопроизшествието без уважителна причина и връщанеЛишаване от права за 18-24 месецаАдминистративен арест за 10-15 дниДругоИзползване на осветително оборудване в нарушение на Правилата500Нарушаване на правилата за превоз на товари или теглене на друг транспорт500ПредупреждениеТранспортиране на хора извън специално определени места1000Нарушаване на правилата за превоз на деца3000Нарушаване на правилата за движение в жилищен район, обозначен със съответните знаци1500Същото в Москва и Санкт Петербург3000Повреди и замърсяване на пътища, умишлено намеса в движението5000–10000Използване на мобилен телефон или друг интерком, който няма устройство, което да държи ръцете на водача свободни по време на шофиране1500

Стягащ курс

Всяка година има все повече оплаквания от шофьори относно това, че непрекъснато се появяват нови санкции, увеличават се мерките за отговорност и се въвеждат нови ограничения. Например, напоследък всеки шофьор плаща глоба, ако не е включен в застраховката – не е позволено да прехвърля управлението на автомобила на такива лица. Сред изключенията може да се посочи само едно – за превишена скорост с 10 км/ч вече не се налага глоба, тъй като са определени граничните грешки на измервателните уреди в автомобила и оборудването, използвани от инспекторите на КАТ. Възниква въпросът – може би затягането на правилата за движение е напразно?

2015 г. глоби за автомобили: стари познати и нови срещи

Новите глоби ще помогнат за борбата с инцидентите

Всъщност, когато бяха публикувани пътните глоби за 2015 г., новата таблица с глоби беше одобрена не само от държавните агенции, но и от много защитници на правата на човека, занимаващи се със случаи, свързани с автомобили. Причината е съвсем проста – по-строгите наказания спомагат за поддържането на реда на пътя. Сега Русия е сред водещите страни по процент на инциденти, престъпност по пътищата и други отрицателни стойности. Затова дори новите пътни глоби за липса на застраховка са много полезни, да не говорим за по-строги превантивни мерки – дисциплинират шофьорите, принуждавайки ги да се замислят три пъти, преди да извършат нарушение. Увеличаването на глобите у нас е продължение на световния опит, което спомага за значително подобряване на ситуацията в областта на произшествията, намаляване на броя на жертвите и размера на материалните разходи.

Като примери ръководството на организации, свързани с пътната безопасност, цитира показателите на европейските страни с най-строги правила. В Германия, Австрия, Великобритания и скандинавските държави броят на нарушенията е няколко пъти по-нисък, отколкото в останалата част на континента, където пътният контрол не се приема толкова сериозно. Затова е напълно възможно тази вълна от увеличение на глобите да бъде последвана от още няколко, което ще намали до минимум катастрофите, смъртните случаи по пътищата и обема на застрахователните плащания.

Как да платя?

Срокът за плащане на глобата на КАТ през 2015 г. остава същият – максимум 10 дни са предвидени за обжалване, още 60 дни за доброволно плащане на дължимата сума, след което в рамките на пълни 10 дни делото се прехвърля на съдебните изпълнители. . Всъщност на водача се дава гратисен период от 80 дни, през който е възможно да се преразпределят средства от семейния бюджет и да се намерят средства за плащане на дължимата глоба. Също така, срокът за плащане на глобата на КАТ може да бъде удължен, ако отидете в съда навреме – неговите представители могат да вземат предвид трудното финансово състояние на кандидата и да му предоставят стандартен план на вноски за три месеца или отсрочка добавяне на още 30 дни към посочения период.

Невъзможно е да се избегне изплащането на задължения – наказанието за неплащане на пътни глоби може да бъде доста тежко. След предаването на делото на съдебните изпълнители те ще чакат доброволно плащане само 5 дни, след което ще започне процедурата по конфискация на имущество, лишаване от заплати или блокиране на банкови сметки. Освен това ще трябва да платите сума, допълнена с глоба. Той надвишава определения размер на първоначалните санкции 2 пъти, но не може да бъде по-малък от 1000 рубли.

Друго значително наказание за неплатена глоба на КАТ е административен арест с продължителност 10-15 дни, което е най-страшните последици от избягването на неизбежното. Освен това съдията може да назначи общественополезен труд до 50 часа, който също ще бъде придружен от уведомяване на роднини и началници по време на работа, както и изпълнение на най-малко приятните задачи. Давността за пътните глоби е 2 години – ако след посещението на съдебния изпълнител укривате плащания през това време, не е нужно да се притеснявате за дълга. Интересно е, че без среща със съдебния изпълнител не може да се говори за началото на давността – използвайки това, изпълнителните служби го разтягат за 3-5 години, без изобщо да нарушават закона. Невъзможно е да се надяваме на отмяна на глобите за движение – обещаната амнистия не е влязла в сила, следователно анулирането може да се случи единствено поради сериозен провал в единната база данни на служителите на реда.

Кога да чакам актуализацията?

Настоящата актуализация на правилата, с изменения в съответните законопроекти, е най-голямата през последните пет години. Експертите обаче казват, че скоро може да очакваме следващите допълнения към най-важния кодекс от норми и стандарти за водачите. Вярно е, че те ще бъдат сравнително малки и ще се отнасят изключително до конкретни индустрии, например професионалния превоз на пътници и товари, безопасността на определени категории хора, управлението на специални превозни средства и използването на най-новите защитни средства. Ето защо си струва да започнете да си спомняте каква отговорност заплашва за извършване на нарушения, дори ако те не са сериозни. Също така, с оглед на увеличаването на глобите, няма да е излишно да повторите правилата за движение и да преминете към по-предпазлив и спокоен стил на шофиране.

Подобен...