Документи за откриване на автосервиз

Какво е основното в самото начало на отваряне на автосервиз? В допълнение към избора на помещения, закупуването на оборудване и търсенето на персонал, бъдещият бизнесмен ще бъде изправен пред необходимостта от изготвяне на документи за автосервиз. Vipwash.ru се опита да разбере тънкостите на бюрократичната бюрокрация при регистриране на бизнес и получаване на Разрешително.

За начало трябва да вземете решение за формата на правене на бизнес – физическо или юридическо лице. Най-често собствениците на автосервизи са регистрирани като индивидуални предприемачи. Предимствата на тази система за данъчно облагане са по-нисък данък (13%), лекота на документи (в сравнение с LLC), липса на нужда от привличане на начален капитал, откриване на банкова сметка и поддържане на пълно счетоводство.

Следва въпросът за получаване на лиценз за услуги по ремонт и поддръжка на автомобили. Тук всичко е по-сложно. Ето списък на необходимите документи за подаване в Транспортната инспекция:
• Заявление за лиценз;
• Удостоверение за регистрация на индивидуален предприемач;
• Сключени договори за бизнес наем на помещения и земя;
• Помощ от санитарно-епидемиологичната станция;
• При боядисване и заваряване – съответното разрешение от ДПГ;
• Вътрешни заповеди за назначаване на лица, отговарящи за мерките за безопасност и за извършване на работа по поддръжка и ремонт на автомобили;
• Данни за професионалната пригодност на собственика (копия на диплома и трудова книжка);
• Удостоверение от ДДИН за регистрация;
• Сертификат за съответствие със стандартите.

Както можете да видите, списъкът с документи за откриване на автосервиз не е толкова малък. И ако на този етап не трябва да има проблеми с бизнес договорите, вътрешните назначения и удостоверенията за данъчна регистрация, тогава по отношение на заключенията от други организации не всичко е толкова просто.

Специфични изисквания за организация на работния процес, оборудване на помещенията със средства за гасене на пожар, необходимостта от сертифициране на предоставяните услуги – това е, през което ще трябва да преминете в трудна бюрократична борба за правото да отворите този бизнес. Потърсете подкрепата на знаещи колеги или професионалисти, които ще ви посъветват по някой от въпросите – по този начин можете да спестите време и енергия. Рано или късно, след като сте събрали целия пакет от документи за получаване на лиценз, вие ще бъдете една крачка по-близо до реализирането на вашата бизнес идея – отваряне на собствен автосервиз.
 

Подобен...