Как да отстраните PCM

Модулът за управление на силовия агрегат (PCM) е централният диагностичен компютър на автомобила. Той контролира двигателя на автомобила и системата за зареждане и веднага щом се открие проблем, PCM включва светлината "Проверете двигателя" на автомобила.Този индикатор също се активира, ако PCM започне да се проваля или не реагира. Въпреки че можете да намерите модула и да проверите окабеляването, най – лесният начин за отстраняване на неизправности на този компонент е използването на бордовия диагностичен скенер (OBD-II). Модулът има програмирани кодове за самодиагностика.
Съдържание

Стъпка 1

Намерете PCM на Вашия автомобил. Позицията на модула може да варира леко в зависимост от марката и модела на автомобила. Например при някои превозни средства PCM се намира в задната част на двигателното отделение. При други автомобили той е под таблото от страната на пътника.

Стъпка 2

Погледнете конкретно кабелния сноп. Ако е изключен или износен, PCM няма да може да комуникира със сензори в цялото превозно средство. Само това ще включи светлината "Check Engine". Ако сбруята е изключена, свържете я отново и проверете дали крушката "Проверете двигателя"е изключена. Ако това не стане, може да се наложи да смените кабелния сноп. Най-добре е обаче първо да опитате да извлечете кодовете за неизправности от PCM.

Стъпка 3

Намерете диагностичния порт на Вашия автомобил. Този контакт обикновено се намира под таблото от страната на водача на превозното средство. Това пристанище се вижда на много превозни средства. В други обаче той е скрит зад панел.
Стъпка 4

Свържете OBD-II скенера към порта за диагностични данни.

Стъпка 5

Поставете ключа в цилиндъра за запалване на автомобила. Завъртете ключа в положение "Включено"."Това ще включи електрическата система. Някои преносими устройства от някои марки може да изискват стартиране на двигателя. Включете двигателя, ако имате този тип скенер.

Стъпка 6

Гледайте екрана за четене на кодове на OBD-II устройство. Ако кодът не се показва, уверете се, че устройството е включено и въведете командата "сканиране". Процесът за това ще бъде малко по-различен от марката на скенера поради различните конфигурации на бутоните. Обърнете се към точните инструкции, дадени в ръководството за устройството.

Стъпка 7

Погледнете всеки код и временно пропуснете тези, които не се прилагат.

Решете дали проблемите с PCM могат да бъдат решени без механик. Някои проблеми може да изискват само рестартиране на PCM, което може да се постигне чрез безопасно изключване на отрицателния кабел на акумулатора на автомобила, изчакване на разреждане и повторно свързване на кабела. Обърнете се към ръководството "Haynes" или "Chilton" за помощ.
Съвети

  • Ръководствата "Haynes" и "Chilton" за вашата марка и модел могат да бъдат закупени онлайн, нови или употребявани. В някои случаи те могат да бъдат достъпни в местната обществена библиотека.
  • Някои проблеми с превозното средство могат да бъдат по-сложни и трябва да бъдат прехвърлени на механик.
  • PCM модулите не са готови части и може да се нуждаят от специална поръчка.

Предупреждение

  • Лошият PCM трябва да бъде фиксиран или заменен. Ако вашето превозно средство е готово за държавна проверка, активната лампа "проверка на двигателя" ще доведе до повреда.

Елементи, които ще ви трябват

  • OBD-II скенер

Подобен...