Как да прехвърля заглавието на финансиран автомобил

Как да прехвърля заглавието на финансиран автомобил
Ако извършвате плащания по заема, нямате право на собственост върху автомобила; кредиторът ще остане във владение на заглавието, докато не изпълните всички задължения за плащане.И двата начина за решаване на този проблем включват малък брой документи. Най – лесният начин е да продадете автомобила си за сумата, която дължите по заема, за да получите заглавието. Друг вариант изисква преговори с банката и търговеца на автомобили, за да се постигне взаимно споразумение за прехвърляне на собствеността.

Съдържание

Стъпка 1

Подгответе автомобила си за продажба, като изпълнявате основни задължения за поддръжка, като например допълване на течности и смяна на маслото. Уверете се, че автомобилът е в разумно състояние, подходящо за възрастта му, и го избройте за продажба. Определете продажната цена, като проверите стойността на Синята книга на Кели и сравните състоянието на Вашия автомобил с различните ценови точки, изброени в книгата. Ако дължите повече на автомобил, отколкото държавната стойност на Синята книга на Кели, е малко вероятно да успеете да продадете колата си за сумата, която дължите. Помислете за запазване на автомобила, докато не сте изпълнили всички задължения за плащане или сте продали автомобила в случай на загуба и сте направили окончателно плащане в размер на разликата в продажната цена и непогасената сума на заема.

Стъпка 2

Говорете с вашата банка и/или търговец на автомобили (в зависимост от финансовото ви споразумение) и разберете дали плащанията Ви по заема могат да бъдат прехвърлени на друго лице, ако не можете да продадете автомобила за еднократна сума. Това рядко се разрешава, тъй като изисква обширен процес на подписване и като цяло не е от полза за лицето, което желае да приеме заема. Условията на заема могат да варират в зависимост от кредитния и финансовия произход на лицето.
Стъпка 3

Изпратете чек за сумата, необходима за изпълнение на финансовите ви задължения към вашия кредитор. Изберете услуга за доставка през нощта за най-бързо време за изпълнение. В зависимост от вашия кредитор, може да отнеме няколко седмици, за да получите името на автомобила или нотариално заверен договор за наем. Уведомете купувача си, че купува финансирано превозно средство, преди да извърши продажбата.

Занесете името на автомобила в Министерството на моторните превозни средства (DMV) във вашия район и подгответе документите, необходими за прехвърляне на собствеността. Конкретните процедури варират в зависимост от държавата, така че е най-добре да се консултирате с местния офис на DMV, за да определите подходящите необходими стъпки. Подпишете заглавието, за да ви освободи от отговорност за автомобила в повечето случаи. Кандидатствайте за собственост върху превозното средство, ако банката ви е изпратила нотариално заверено разрешение за задържане и подпишете договора за наем веднага щом го получите от DMV. Предоставете на продавача подписано право на собственост и доказателство за продажбата на автомобила, така че той вече да може да кандидатства за прехвърляне на собствеността на DMV.

Подобен...