Как да преведа автоматично заглавие в Южна Каролина

Как да преведа автоматично заглавие в Южна Каролина
Южна Каролина, за разлика от повечето щати, позволява на собственика на превозното средство да управлява автомобила си в продължение на 45 дни, преди да попълни всички необходими документи.Табелата трябва да е на превозното средство, или да бъде прехвърлена от предишното ви превозно средство, или на временна табела с отпечатан шаблон, която може да бъде закупена от местния отдел за моторни превозни средства в Южна Каролина (DMV). Всички необходими документи, доказващи собствеността, трябва да бъдат в превозното средство, за да бъдат представени на служителя, включително прехвърленото Заглавие, освен ако не се извърши незабавна регистрация или регистрация на документа.

Съдържание

Стъпка 1

Потвърдете, че продавачът е подписал името си на гърба на името на превозното средство в секцията "продавач" и е попълнил полето изцяло, включително адреса и датата. Проверете показанията на километража и попълнете формуляра за километража на гърба на заглавката. Попълнете и подпишете частта от заглавието "купувач". Превозните средства, посочени след 19 юни 1989 г., също се класираха на второ място в чека. Всяко превозно средство, озаглавено преди тази дата, трябва да бъде придружено от фактура.

Стъпка 2

Напишете разписка за продажба. Продажбата включва следната информация, която можете да пишете на себе си: име и адрес на купувача; – дата на продажба; информация за превозното средство, като идентификационен номер на превозното средство (VIN), година, марка и модел; и на кого превозното средство се продава и за колко. Включете показанията на одометъра в чека и посочете дали е включена някаква гаранция. Обикновено чекът за продажба посочва "такъв, какъвто е".
Стъпка 3

Съберете необходимите документи. Друга информация, необходима за завършване на прехвърлянето на собствеността чрез DMV, включва издаване на запор, предоставен от първоначалния собственик, ако има такъв в заглавието, и попълване на формуляр 400, Заявления за регистрация на удостоверение за собственост (вж. За да попълните формуляр 400, попълнете раздел А, като поставите отметка в квадратчето до "само заглавие", освен ако не планирате да регистрирате автомобила едновременно – ако е така, поставете отметка в съответното квадратче и включете цялата необходима информация. Попълнете раздели B, C и D напълно. Попълнете раздел G само ако превозното средство е подарък или трансфер. На втората страница попълнете раздел I от писмо и подпишете името си в раздел J.

Донесете сметката си за продажба и освобождаване от запор, ако е приложимо, заглавие и формуляр 400 в местния DMV (вижте ресурси, за да намерите най-близкия офис). Платете таксата си за заглавие от 15 долара и данъка върху продажбите, който е 5 процента от продажната цена или 300 долара. Данъкът върху продажбите не надвишава лимита от 300 долара.

Съвети

  • Това може да ви спести много време, за да регистрирате автомобила си едновременно с прехвърлянето на собствеността.

Подобен...