Как да проверите състоянието на регистрационния номер

Как да проверите състоянието на регистрационния номер
Въпреки че много частни граждани смятат, че информация за регистрационни знаци на превозните средства, могат да получат само служителите на правоприлагащите органи, задача за събиране на данни за назначенном неговия регистрационен номер е сравнително проста.При търсене на данни за регистрационни табели обикновено се посочват името и адресът на регистранта, датата на регистрация и валидността на превозното средство, марката и модела на превозното средство, VIN номера, информацията за заглавието и името на притежателя на запора, ако е приложимо. Въпреки че тази информация е защитена от Закона за защита на поверителността на водача от 1994 г., все още можете да получите достатъчно информация, за да завършите търсенето.

Съдържание

Стъпка 1

Запишете и запишете регистрационния номер. Трябва да запишете регистрационния номер в същия формат, в който е посочен както в документите за регистрация на превозното средство, така и в самата регистрационна табела на превозното средство. Ако комбинацията от цифри / букви, показана на регистрационната или регистрационната табела, не съвпада, незабавно уведомете отдела за лицензиране или отдела за моторни превозни средства на вашата държава.

Стъпка 2

Посетете лично отдела за моторни превозни средства, отдела за лицензиране или съответния държавен орган. Можете да посетите Центъра за лицензиране на превозни средства, за да получите информация за конкретен лиценз за превозно средство. Можете да дойдете на среща или да използвате системата за прием, налична в някои държави. Обхватът и видът на информацията, която получавате, ще бъдат регулирани от Закона за защита на поверителността на водача, Федералния закон, уреждащ предоставянето и използването на лична информация от лицензирани оператори на превозни средства. Можете да получите исканата информация веднага или след изчакване за определен период от време след заплащане на съответните такси.
Стъпка 3

Посетете уебсайта на съответната правителствена агенция. Много държавни лицензионни органи са предоставили редица онлайн услуги за лицензиране на шофьори и превозни средства. Посетете уебсайта на съответния държавен орган, за да завършите заявката за регистрационен номер. Например жителите на Уисконсин могат да посетят уебсайта на Държавния департамент по транспорт, за да получат информация за датата на изтичане на регистрационния номер, както и годината и марката на автомобила. В много държави потребителите могат също да подновят изтекли регистрационни и регистрационни табели, като използват един и същ уебсайт за лицензиране на държавата.

Стъпка 4

Изпълнете обратното търсене на регистрационния номер. Използването на частни следователи и организации, които са специализирани в получаването на основна информация за бизнеса и физическите лица, може да предостави информация за регистрационния номер чрез извършване на обратно търсене на регистрационния номер. Трябва да предоставите името и адреса на компанията или лицето, за да започнете търсенето. След това компанията използва тези данни, за да създаде отчет, включващ информация за превозни средства, притежавани или назначени от лице или бизнес. Можете също да използвате идентификационен номер на превозното средство (VIN), за да получите информация за регистрационните табели. Много от тези частни компании за търсене рекламират онлайн и могат да бъдат намерени и в белите страници на местния телефонен указател.

Проследявайте действията на местната полиция с търговски полицейски скенер. Полицейските скенери отдавна са достъпни за използване от широката общественост. Можете да използвате скенера, за да получите информация за лицензирано превозно средство, като слушате отчетената дейност, обсъдена по честота на използване. Ако вашето запитване е свързано с инцидент или разследване, свързано с полицията, тогава информацията за свързаните превозни средства може да бъде обсъдена от скенера. В допълнение, комуникацията чрез национални полицейски скенери в момента е достъпна за широката общественост чрез уебкаст на живо. Уебсайтове като http://www.police-scanner.info, предоставят тези канали на широката общественост.

Съвети

  • Много държавни отдели за лицензиране и регистрация на превозни средства съхраняват регистрационни номера за неопределено време. Ако е необходимо, можете да използвате държавните архиви, за да намерите предишна информация за регистрационния номер за физическо лице или бизнес.

Предупреждение

  • Не можете да получавате информация на табели, принадлежащи на правителствени или правоприлагащи органи.

Елементи, които ще ви трябват

  • Телефон
  • Компютър с достъп до интернет
  • Текуща регистрационна табела

Подобен...