Какви са опасностите от вдишване на дизелови пари?

Какви са опасностите от вдишване на дизелови пари?
Дизеловите двигатели са често срещани в търговски камиони, леки автомобили, лодки и влакове. Дизеловото гориво и отработените газове могат да бъдат опасни за здравето за някои хора.Опасността от излагане на дизелови пари може да включва както остри или краткосрочни ефекти върху здравето, така и хронични или дългосрочни ефекти. Калифорнийското бюро за оценка на опасностите за здравето на околната среда изчислява, че дизеловите изпарения могат да бъдат отговорни за повече от 500 случая на рак на белия дроб на 100 000 души.

Съдържание

Краткосрочни опасности за здравето от дизелови пари

Какви са опасностите от вдишване на дизелови пари?

Дизеловото гориво, подобно на бензина, е гориво на въглеводородна основа. Можете да бъдете изложени на дизелово гориво в краткосрочен план, ако зареждате дизелово гориво или работите в предприятие за гориво. Вие също сте изложени на риск, ако сте аварийни реагиращи работници, изложени на дизелови разливи. Можете да развиете здравословни проблеми от остро и хронично излагане на дизелово гориво. Острата или краткосрочна експозиция може да причини дразнене на очите, кожата или дихателните пътища. Може също да изпитате замаяност, главоболие или гадене от краткосрочно излагане.
Дългосрочни опасности за здравето от дизелови пари

Какви са опасностите от вдишване на дизелови пари?

Можете да бъдете изложени на дизелово гориво в дългосрочен план, ако работите в транспортната, строителната или железопътната индустрия. Можете също така да сте изложени на риск от хронична експозиция, ако работите върху рафиниране или доставка на дизелово гориво. Продължителното излагане на дизелови пари може да причини рак на белия дроб, увреждане на бъбреците и повишен риск от инфаркт. Администрацията по безопасност и здраве при работа и индустриална безопасност изброява дизеловото гориво като отделен канцероген от проучвания върху животни. Увреждане на бъбреците може да възникне и при продължителна експозиция.

Краткосрочни опасности за здравето от дизеловите отработени газове

Какви са опасностите от вдишване на дизелови пари?

Трябва да включите изгорелите газове на дизеловия двигател, ако те са свързани с опасност от дизелови пари. Дизеловият ауспух съдържа както неизгоряло дизелово гориво, така и частици или сажди от изгарянето на дизелово гориво. Почти всеки човек е изложен на дизелови отработени газове всеки ден, като хората в градските райони са изложени на по-голям риск от жителите на селските райони. Вие също сте изложени на риск, ако работите в транспорта, строителството или железопътната линия. Дизеловите сажди могат да съдържат повече от 40 различни токсични съединения. Можете да страдат от остри или малки последици за здравето, които могат да включват респираторни разстройство, симптомите на астма, повишена чувствителност към други алергени като прах или цветен прашец, както и дразнене на очите или на кожата.

Дългосрочни опасности за здравето от дизеловите отработени газове

Какви са опасностите от вдишване на дизелови пари?
Излагането на дизелови отработени газове в градските райони представлява хроничен риск за всички. Изследванията в областта на здравеопазването са фокусирани върху автомобилния транспорт, тежкото строителство и минното дело като области на загриженост относно дългосрочното въздействие на дизеловите отработени газове. Най-големият риск от дългосрочно излагане на дизелови отработени газове е ракът на белия дроб, според Американското дружество за борба с рака. Можете също така да имате дългосрочни рискове за здравето, включително астма и други белодробни заболявания, сърдечни заболявания и имунна система.

Подобен...