Какво е наказанието за шофиране на пътя?

Според правилата за движение по рамото е предвидено да се движат по него пешеходци, колоездачи, конски каруци и др. Ако автомобил се е отклонил отстрани на пътя, но не с цел спиране или паркиране, в случай, че няма по-подходящо място за паркиране, го очаква минимална глоба от 500 рубли.

В Кодекса за административните нарушения този аспект е разгледан в отделен член, който предвижда наказания в следните случаи:

  • излизане отстрани на пътя;
  • предстоящо преминаване;
  • възпрепятстване движението на организиран конвой от транспорт или пешеходци.

За всички тези нарушения е предвидена глоба от 500 рубли (Административен кодекс 12.15, част първа).

В правилата има отделна клауза — 9.9, според която само онези автомобили, които доставят стоки до магазините, имат право да се движат встрани, при липса на други маршрути за доставка.

Трудно е да докажете нещо на инспектора, ако той ви спре, че шофирате отстрани на пътя. Някои шофьори например се опитват да докажат, че са спряли отстрани на пътя, за да намерят място за спиране, но не са успели и са били принудени да изминат известно разстояние по него. Но подобни обяснения почти никога не се появяват.

Друг любопитен момент е шофирането на идващото рамо. Например шофирате извън вторичен път по главния път, който в момента е в задръстване. Можете да се влачите дълго време, или можете да опитате да завиете наляво върху идващото рамо и да заобиколите причината за задръстването.

Наказанието в този случай ще бъде по-сериозно от минималното парично наказание, тъй като действително сте изпреварили с нарушения и освен това сте излезли в лентата, предназначена за насрещното движение. Следователно ще трябва да отговорите съгласно член 12.15, част 4. В актуализираната таблица с глобите, която започна да работи през септември 2013 г., става дума за 5 хиляди руски рубли или лишаване от наказателен кодекс за четири до шест месеца.

За да не изпадате в подобни ситуации, остава само да ви посъветва да спазвате правилата за движение, да се държите прилично на пътя, тъй като не само създавате допълнителни проблеми за себе си, но и отнемате време от други участници в движението.

Подобен...