Какво е наказанието за шофиране в нетрезво състояние?

През последните няколко години се промени много законодателство за шофиране в нетрезво състояние. Следователно ще се справим подробно с този въпрос, как те доказват наличието на нетрезво състояние, отговорност и какво наказание е предвидено от националните законодатели?

Пих алкохол – не се качвайте зад волана !!!

Каква е допустимата степен на интоксикация? Как се определя и доказва?

Към днешна дата, съгласно приетите изменения на членове 12.8 и 12.27 от Административния кодекс, приетата норма за алкохолна интоксикация е 0,16 mg. на литър издишан въздух. За определяне на количеството алкохол се използват два метода:

• Използва се специално устройство, така нареченият тестер. Това устройство записва количеството алкохол, издишано от белите дробове. Допустимата скорост за него се определя в рамките на 0,16 ppm.

PPM е стойност, която показва какво е съдържанието на алкохол в кръвта. Една ppm съдържа 0,045 mg етил.

Какво е наказанието за шофиране в нетрезво състояние?

• Вторият метод за изследване е даряването на кръв в специално лечебно заведение. Допустимата норма за тази проверка е показател от 0,35 ppm, скоро тази стойност ще бъде намалена до 0,3, за да се изравнят максимално показателите и за двете проверки.

По-рано, до 2015 г., 0,50 mg се счита за норма за съдържанието на алкохол в кръвта, което значително надвишава нормата за издишан въздух (0,16), много от които са изследвани в наркологията могат да избегнат отговорността.

Между другото, ако водачът откаже медицински преглед за състояние на интоксикация, тогава това се приравнява на състояние на интоксикация и се наказва съгласно член 12.26 от Административния кодекс на Руската федерация. Тоест, ако водачът откаже всяка проверка, той автоматично се счита за нарушител, съгласно действащото законодателство.

Да, бих искал също да изясня този момент, окончателната присъда е зад съда, включително относно лишаването от права. На инспекторите беше забранено да отнемат VU и вместо това да издадат „временна къща“, както беше преди. Сега до решението на съда шофьорът кара със стандартните си „корички“.

Какво е наказанието?

На първо място се разглеждат два основни вида наказания, за първото нарушение съгласно член 12.8 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация. Според нея наказанието е следното:

• Глоба от 30 000 рубли.

• Лишаване от права за период от 1,5-2 години.

Но е необходимо да се вземат предвид особеностите, че това се отнася за онези случаи, когато водачът е „заловен“ за първи път и няма утежняващи вината обстоятелства.

Наказание за многократно шофиране в нетрезво състояние

Ако отново ви „хванат“, значи отговорността вече е наказателна. Повторно нарушение се счита само когато сте били „хванати“ в рамките на една година след произнасянето на предходното изречение и в рамките на една година след връщането на HL, в съответствие с член 4.6. Административен кодекс на Руската федерация. Ако една година след връщането на VU изтече, тогава такова нарушение вече не се счита за повторено и се наказва съгласно член 12.8, част 1.

Между другото, отказът от медицински преглед се приравнява на повторно нарушение.

Какво е наказанието за шофиране в нетрезво състояние?

Медицински преглед за състояние на алкохолна интоксикация

Ако отново сте хванати в състояние на опиянение през периода на лишаване, тогава периодът на лишаване от права ще бъде добавен към предишното наказание.

В допълнение към лишаването от права за срок до три години, едно от тези наказания се прилага по преценка на съда:

• Глоба от 200 000 до 300 000 рубли.

Ако съдът реши, че глобата би била недостатъчно наказание:

• Задължителна работа до 480 часа.

• Две години принудителен труд.

• Две години затвор.

Също така не забравяйте, че виновникът трябва в рамките на три дни след вземане на решението от съда да предаде своя VU. В противен случай срокът на лишаване от права се прекъсва до момента на оттегляне или предаване.

Наказание, ако има жертви или жертви

Както бе споменато по-рано, в случай на сериозно увреждане на здравето, наказанието се преквалифицира от административно в наказателно. Като се вземе предвид въвеждането на нови членове в UG Code, а именно чл. 264 с бележки, наказанието за него е предвидено в зависимост от обстоятелствата. В случай на леко или умерено увреждане на здравето, нарушителят е заплашен, в допълнение към лишаване от права за 1,5-2 години, глоба от 30 000 рубли, едно от наказанията по член 12.24, част 1 и 2 от Административния кодекс на Руска федерация:

• Глоба от 2500 до 5000 рубли. когато причинява леки вреди.

• Глоба от 10 000 до 25 000 рубли за умерено увреждане на здравето.

Що се отнася до причиняване на сериозни вреди, смърт на пътници, пешеходци, нарушителят очаква:

• Принудителен труд до три години с лишаване от права до 3 години.

• Лишаване от свобода до четири години и лишаване от свобода на военна институция до 3 години.

• Лишаване от свобода до 7 или 9 години, ако един или повече души са починали, съответно. Също лишаване от права за срок до три години.

• Принудителен труд до 5 години и лишаване от права до три години.

Пиян и лишен от ВУ по други статии

Не са редки случаите, когато шофьорите нарушават правилата в нетрезво състояние, но в същото време преди това са били лишени от правата си, но по други членове. В такива случаи наказанието е предвидено в същия член 12.8 и предвижда арест за 10-15 дни или глоба от 30 000 рубли, ако арестът не е приложим. Освен това периодът на лишаване от права за шофиране в нетрезво състояние се събира с предишното нарушение.

Прехвърлено управление на превозното средство на пиян шофьор

Ако решите да прехвърлите управлението на вашето превозно средство на друго лице, което също е "подшофе", тогава наказанието както за собственика на превозното средство, така и за неговия познат не може да бъде избегнато. Отговорността е предвидена в член 12.8, част 2. Санкции за собственика на превозното средство:

• Глоба от 30 000 рубли.

• Лишаване от VU за 1,5-2 години.

Отговорност на друго лице:

• Глоба от 30 000 рубли.

• Лишаване от VU за 1,5-2 години.

Наказание за шофиране в нетрезво състояние, ако не сте предали свидетелството

За тези, които са се напили, но никога не са получили лиценз, едно от наказанията е предвидено във формата:

• Арест от 10 до 15 дни.

• Глоба до 30 000 рубли.

Ако по някаква причина виновникът не може да бъде поставен под стража, съдът ще наложи глоба от 30 000 рубли. Например виновникът е инвалид, бременна жена, единственият настойник, родител.

Колко време отнема плащането на глобата?

Условията за плащане на този вид наказание са предвидени от закона в рамките на 60 дни от датата на издаване на касовата бележка. Няма 50% отстъпки за подобни нарушения.

Не забравяйте, че съдът има право да подаде жалба в рамките на 10 дни. Това е, всъщност срокът се увеличава.

Ако глобата не бъде платена своевременно, законодателството предвижда санкции. И така, може да се наложи едно от наказанията:

• Удвояване на размера на глобата.

• Корекционен труд до 50 часа.

• Административен арест до 15 дни.

Между другото, виновникът, който не плати глобата навреме, може да има проблеми с преминаването на границата.

Нарушителят може да поиска от съда да отложи плащането на глобата или да плати сумата на вноски в срока, определен от съда.

Как мога да си върна правата след отнемане?

След лишаването от CU можете да ги върнете само в края на изречението. Освен това ще трябва да издържите теоретичен изпит, в случай на успешно завършване ще ви бъде издаден лиценз, но при условие, че няма просрочени задължения при плащане на глоби. Ако тестът се провали за първи път, вторият опит се дава само след 7 дни.

Свързани материали:

Какво друго може да бъде лишено от шофьорска книжка?

Как да си направя медицински преглед?

Време на елиминиране на алкохола от тялото

Video

Подобен...