Недостатъци на оловно-киселинните батерии

Недостатъци на оловно-киселинните батерии
Оловно-киселинните батерии обикновено се използват в автомобили, системи за архивиране на батерии и други електрически устройства, където е необходима акумулаторна батерия.Оловно-киселинните батерии обикновено са надеждни за ежедневна употреба; тези батерии обаче имат своите недостатъци. Важно е да сте наясно с опасностите и недостатъците на оловно-киселинните батерии, преди да ги включите във вашата електрическа верига.

Съдържание

Опасности от химически изгаряния

Електролитът в конвенционална оловно-киселинна батерия се състои от приблизително 36 процента сярна киселина и 64 процента вода. Този киселинен разтвор може да причини химически изгаряния на кожата; следователно трябва да се внимава при работа с оловно-киселинни батерии.

Запалими газове по време на зареждане

Когато оловно-киселинната батерия се зарежда, част от електролита може да се изпари и водородният газ ще излезе от вентилационните отвори на батерията. Водородът е запалим, така че оловно-киселинните батерии трябва да се съхраняват и зареждат далеч от източници на огън или пламък.
Батериите могат да бъдат тежки

Оловно-киселинната батерия се състои от няколко оловно-оксидни електродни плочи, потопени в киселинен електролит. Акумулаторът на автомобила може да тежи между 30 и 60 паунда. Неправилното повдигане на оловно-киселинната батерия може да причини нараняване.

Електролитът може да се изпари

Конвенционалните оловно-киселинни батерии съдържат поне един вентилационен елемент на клетка. Както бе споменато по-рано, електролитът може да се изпари през този вентилационен канал, докато батерията се зарежда. Ако нивото на електролита в някоя от клетките на батерията падне под минималното необходимо ниво, батерията може да спре да работи правилно. Когато това се случи, трябва да добавите дестилирана вода към повредената клетка на батерията, за да приведете електролита до нормални нива.

Подобен...