Оценка на щетите на автомобила след ПТП

Катастрофата е сериозно изпитание за автомобилиста, както от морална, така и от материална гледна точка. Стресът ще премине, но как можете да получите справедливи щети, за да приведете колата си в ред? Процесът е сложен и много труден. За съжаление фактът, че сте застраховани в реномирана компания, все още не е 100% гаранция, че ще получите плащане, което ще покрие разходите за ремонт на вашия автомобил. И в такава ситуация има единственото правилно решение – независима оценка на щетите от квалифицирани експерти. Къде да отидете и как да преминете през процедурата на преглед – ще разгледаме в нашата статия.

Подводни скали

Инцидентът стана факт и вие се свързахте с вашата застрахователна компания. Какво следва? Сега ще трябва да срещнем много възражения и опити за подценяване на реалната цена на щетите от експертите на застрахователя. И в много случаи успяват. Така нареченият "лимит" за плащания е разписан в договорите. Тоест застрахователят ви обрича предварително на загуби – например лимитът беше 100 000 рубли, а вашите загуби възлизаха на 200 000 рубли И кой ще плати разликата? Вече не застраховка, ще трябва да поискате пари от виновната страна за злополуката или да се изплатите сами. Друга схема е съзнателното подценяване на реалните щети, нанесени по автомобила. Застрахователите доказват, че наемат сертифицирани експерти, които се ръководят от установените норми за оценка на щетите. Много е трудно да се докаже обратното. Не сте доволни от резултатите от оценката на застрахователната компания, тогава имате един изход – обръщаме се към независими експерти.

Независима проверка на щетите – каква е същността?

Само незаинтересована страна ще ви помогне да възстановите истината и да изчислите точния размер на щетите, получени при катастрофа.

Важно: ако не сте сигурни, че независим преглед ще ви помогне да получите повече парична компенсация от заключенията на вашата застрахователна компания, помолете независими специалисти да направят предварителна оценка на копие от прегледа. По правило самите реномирани компании ще предложат такава услуга и ще ви кажат колко ще се увеличи сумата на плащането и дали изобщо си струва да направите независима оценка на щетите.

Какво ви предлагат независими компании:

 • Консултацията обикновено е безплатна.
 • Експертът сам кара до местонахождението на автомобила.
 • Машината се проверява внимателно, използват се специални устройства и устройства за точно определяне на причинените щети.
 • Разходите за ремонт на автомобила се изчисляват, като се вземат предвид "реалните" цени на пазара. Много експерти използват ценоразписите на сервизите за всяка марка автомобил!
 • Отчет за разходите за ремонт (обновяване).
 • Експертното заключение е правно обвързващо във всяка инстанция и в съдилищата от всяка категория.

Освен това, компанията може да ви предложи своята защита в съда, ако възникне въпрос относно валидността на данните от независима проверка. Те ще осигурят компетентна правна подкрепа за изпита.

Кога да поръчам оценка на щетите?

Важно: ако колата е сериозно повредена при катастрофа или участниците в инцидента са станали повече от 2 коли – преглед, от който просто се нуждаете. Въз основа на получените независими данни пострадалият има право да се обърне към съда и да поиска обезщетение за вреди от виновника, независимо от сумата, която ще бъде платена от вашата застрахователна компания.

Причини за поръчка на независима оценка на щетите на шофьор:

 • При инцидент колата е повредена и трябва точно да определите размера на щетите.
 • Застрахователната компания на виновния за инцидента предложи плащане, но то не покрива разходите за реалния ремонт.
 • Вие сте виновникът за злополука, но исканото от вас обезщетение ви се струва нереално високо – назначаваме обратна експертиза.
 • Станахте виновник за злополука, но не сте съгласни с този статус.
 • Вие сте в катастрофа поради (техническа) неизправност на вашия автомобил.

Как трябва да се извърши независима оценка на щетите?

Оценка на щетите на автомобила след ПТП

Не поверявайте оценката на вашия автомобил без сключване на договор на независими експерти. Без този официален документ те нямат право да започнат работа. Последователност на прегледа:

 • Разглеждане на вашите документи – заключението на застрахователната компания.
 • Визуален преглед на автомобила за повреди.
 • Съгласуване на важни данни, посочени в TCP, и действителни. Трябва да пренапишем номера на каросерията, двигателя, да поправим регистрационния номер и други данни.
 • Отстраняване на повреди със специално оборудване. Не забравяйте, че експертите нямат право да въвеждат в своите доклади данни за щети, получени по време на произшествие.

Важно: не се съгласявайте, ако експертът ви помоли да посочите завишени разходи за ремонт! Съдът може да посочи несъответствията на щетите в заключението на вещото лице и тогава изобщо да ви бъде отказано обезщетение.

 • Съставя се списък с необходимите ремонтни мерки, които ще са необходими за възстановяване на автомобила.
 • Резултатът от работата на независими експерти е доклад от експертиза.

Забележете, дори ако вашият автомобил вече не може да бъде възстановен, е необходимо да поръчате преглед за определяне на остатъчната стойност на останалите части за по-нататъшната им експлоатация.

Веднага след като се проведе независима експертиза, можете да подадете иск за обезщетение за причинени щети в съда.

Не позволявайте на вашите застрахователни компании да ви измамят. Ако не сте съгласни с неговите заключения, незабавно се свържете с независими експерти.

Как правилно да оценим щетите при злополука

Подобен...