Пакет документи за откриване на сервиз за гуми

Броят на автомобилите у нас не е постоянна величина, той расте всяка година. В резултат на нарастването на броя на автомобилите нараства търсенето на автомобилистите за специализирани сервизи, като най-популярният от тях е сервиз за гуми.

За начинаещ предприемач, който ще започне бизнес от нулата в областта на поддръжката на автомобили, монтажът на гуми е, така да се каже, златна мина. Това е така, защото такъв цех изисква най-минимална инвестиция, която се изплаща доста бързо: минимум – след шест месеца, максимум – след 2.

Всеки бизнес трябва да бъде планиран, така че първият документ трябва да бъде бизнес план, който ще се превърне в отправна точка по бюрократичния път. Най-важното нещо, което трябва да знае начинаещият бизнесмен, е пакет от необходими документи, които трябва да бъдат събрани дори по време на планирането на вашия бизнес. Познавайки набора от документи, можете значително да спестите времето си.

Какви документи са необходими за отваряне на сервиз за гуми

Първото нещо, което трябва да започнете, е да регистрирате правната форма на бъдещия си бизнес (физическите лица са индивидуални предприемачи, а юридическите лица са дружество с ограничена отговорност). След това трябва да получите данъчна документация за регистрация на фирмата.

Вторият етап е получаване на разрешение от началника на областната администрация, в която ще работи цехът.

Следващият етап, един от най-трудните, е получаването на необходимите санитарно-епидемиологични документи, които включват:

• програма, която осигурява организирането и осъществяването на санитарно-производствен контрол за правилното изпълнение на санитарните изисквания и стандарти;
• Заключение на Роспотребнадзор относно съответствието на производствените съоръжения със санитарните и епидемиологичните норми, стандарти и правила за съоръжения от този тип;
• разрешение за дейността на Роспотребнадзор, издадено въз основа на горното заключение;
• договор за извозване и обезвреждане на отпадъчни продукти;
• споразумение с организации, занимаващи се с дезинфекция, дезинсекция и контрол на вредителите;
• споразумение за почистване и пране на гащеризони с пране или химическо чистене;
• споразумение за обезвреждане на живачни лампи;
• договор за поддръжка на климатичната и вентилационната система;

А също така е необходимо да се изготви вътрешна документация, инвентарни дневници, консумативи, счетоводни документи и други. Освен това ще е необходимо да посетите пожарната инспекция, чиято задача ще бъде да провери помещенията за съответствие с всички противопожарни разпоредби.

Ако никога досега не сте правили бизнес, тогава самостоятелното събиране на необходимите документи, за да отворите сервиз за гуми, може да отнеме много време, често много повече от месец. За да избегнете излишно губене на време, пари и нерви, най-добре се обърнете към съответната фирма, която ще изготви документите в кратък период от време.

Подобен...