Продажба на автомобил по общо пълномощно през 2014г

Продажбата на автомобил с общо пълномощно е бърз и печеливш начин за продажба. Основното му предимство се крие във факта, че не е необходимо колата да се пререгистрира на себе си и не е нужно да плащате данъци. Въпреки че след въвеждането на промени в правилата за регистрация на автомобили, тези предимства не изглеждат толкова очевидни.

От друга страна, генералното пълномощно също има своите отрицателни страни. Например продавачите могат да настояват за този метод на продажба, ако зад колата има тъмно минало – кражба, списък с издирвания, неплатени глоби и т.н. Ето защо, ако ви бъде предложено да закупите автомобил с пълномощно, трябва много внимателно да проверите колата по VIN-код, регистрационни номера и номера на единици.

Освен това пълномощното се издава за определен период и в края на този период собственикът може просто да отмени пълномощното. Следователно фактът на превода на пари трябва да бъде документиран – с помощта на разписка за получаване на пари, нотариално заверена. По този начин можете да докажете, че парите са платени.

Формулярът за общо пълномощно може да бъде съставен и попълнен със собствена ръка, но все пак е по-добре да прибегнете до помощта на адвокат. Обърнете внимание на наличието на такава клауза като „правото на замяна“, която ще ви даде право от своя страна да се доверите на трети страни да управляват автомобил.

Продажба на автомобил по общо пълномощно през 2014г

Бившият собственик формално запазва всички права върху колата и всички глоби и данъци ще му дойдат, тъй като колата е вписана в базите данни на КАТ за него. Ясно е, че трябва да има пълно доверие между страните по сделката, а още по-добре е те да са роднини, приятели или поне преди това са били запознати.

Случаите на измами не са необичайни, когато човек, който е продал кола чрез пълномощник преди 10 години, е принуден да се обърне към съда и да докаже, че колата е продадена отдавна, или е принуден да плаща данъци, защото новият собственик е продал колата на трета страна.

Въз основа на всички тези фактори, все пак е по-добре да продавате или купувате употребяван автомобил само по договор за покупко-продажба, тъй като напълно се отказвате от всякаква отговорност за последващата или миналата съдба на автомобила. В краен случай направете приписването на пола само с тези хора, на които имате доверие на 100 процента.

Подобен...