Регистрация и експлоатация на нерастаможен автомобил

Преди да влезе в нашите пътища, превозното средство от чужбина трябва да премине митническия контрол. Тази процедура ще определи законността на вноса на превозно средство. Документите подлежат на проверка и директно на самия автомобил. Тези събития изискват сериозни финансови инжекции от собственика, така че мнозина се интересуват от това как един неразвит автомобил ще се чувства в съвременните реалности на страната ни.
Възможно ли е да се придвижвате с неразтворена кола

Законът уточнява необходимостта от специална процедура, която се провежда при внос на чуждестранно превозно средство. Собственикът има ограничен период от време за митническо оформяне – ден. Ако не изпълните това изискване или нарушите някоя от точките по време на регистрацията, имотът ще получи статут на контрабанда, което е достатъчно основание за конфискация и арест на неразрешен автомобил. Митническото оформяне може да се извърши директно на границата, във всеки митнически пункт. Процедурата може да се извърши от упълномощен служител. Процесът на регистрация изисква собственикът да извърши няколко плащания:

Регистрация и експлоатация на нерастаможен автомобил

 • Акциз;
 • ДДС;
 • Такса.

Ако продължителността на работа на автомобила е повече от 8 години, тогава плюс всичко трябва да платите данък. Въпреки че има ситуации, когато те могат да бъдат освободени от него, например при получаване на превозно средство като наследство или подарък. Процедурата за регистрация изисква наличието на различни документи, не само копия, но и оригинали. След продължителни манипулации регистрацията е завършена-автомобилът е готов за работа в друга държава. Не много хора обаче знаят какви документи са необходими за митнически контрол.

Документи и характеристики на митническото оформяне

Физическите лица имат право да внасят стоки изключително за лична употреба, търговската дейност в този случай е наказуема. Стойност на стоката без оглед на мита и митнически такси не може да бъде повече от 1000 евро, а теглото е по-голям от 31 кг. нарастване на тези показатели подлежи на допълнително плащане в размер на 30% от размера на превишението, минималната стойност е 4 евро за един килограм.

Преди да премине митническия контрол, юридическото лице е длъжно да се регистрира. Необходимо е да се подаде декларация до съответния орган, която трябва да бъде в електронен вид. Това може да се направи както от собственика на внесените стоки, така и от Митническия брокер. Необходимо е да се платят всички митнически плащания, които се изчисляват в зависимост от вида на стоките и неговия код на TNVED. Упълномощеният митнически служител трябва да предостави разрешителни документи за по-нататъшно оформяне. В края на митническото оформяне и прехвърлянето на стоки от митницата на собственика, всички продукти са готови за индивидуална употреба или за търговски цели. Индивидуалният предприемач трябва да отговаря на същите изисквания като юридическо лице. Той обаче има право да не плаща ДДС, тъй като всички индивидуални предприемачи имат опростена форма на данъчно облагане.
Преминаване на границата

Регистрация и експлоатация на нерастаможен автомобил

В момента на преминаване на границата собственикът на стоката трябва да подготви следните документи:

 1. Документ за самоличност, като паспорт. Освен това може да се наложи както руски, така и чуждестранен аналог.
 2. Разписка и сертификат.
 3. Митническа декларация, наречена TD-6.
 4. Всички документи за превозното средство (застраховка, технически паспорт, акт за покупко-продажба).

Попълването на митническата декларация има няколко особености.

 • Ако собственикът премине границата с внесения автомобил, тогава във формуляра TD-6 трябва да посочите автомобила като багаж с личен ескорт.
 • Пренасянето на транспорт по друг метод, например с помощта на контейнер, се обозначава като непридружен багаж. Но документите трябва да посочват, че превозваният товар е автомобил.

Когато митниците са преминали и документите са издадени, внесеното превозно средство ще бъде регистрирано като транзит. Специалните органи ще определят период, през който ще трябва да се появят отново в митницата, за да завършат напълно процеса на регистрация.

Предимства и недостатъци

В самото начало закупуването на неразтворена кола може да изглежда като печеливша. Наистина такава кола има много предимства:

 • Няма нужда да плащате данъци и многобройни такси.
 • В сравнение с руския пазар, тогава в чужбина можете да си купите отлична чуждестранна кола на цената на поддържана ВАЗа.
 • Има няколко законни метода за шофиране на автомобил от Балтийските страни без митническо оформяне.
  Регистрация и експлоатация на нерастаможен автомобил

Въпреки това, не можете да направите без отрицателна страна, има няколко отрицателни фактора, поради които мнозина се отказват от закупуването на такъв автомобил:
 • Има голяма вероятност от измама при закупуване на неразтворена кола, но поради липса на митнически контрол това няма да стане известно веднага.
 • Само определени лица, които имат разрешение, могат да внасят превозни средства без митническо оформяне.
 • Някои превозни средства от специален тип може да нямат необходимото разрешение за легален внос.
 • Използването на неразтворено превозно средство на територията на Руската федерация е възможно само за ограничен период от време.
 • При нарушаване на ограниченията и законовите разпоредби се предвижда административно или дори наказателно наказание.
  Регистрация и експлоатация на нерастаможен автомобил

Възможно ли е да шофирате неразтворена кола

У нас отговорността за идентифициране на това нарушение е разделена на два вида:

 • Административен.
 • Наказателна.

Административното нарушение включва наказание за налагане на глоба. Освен това сумата му ще зависи от вида на престъплението:

 1. Ако е имало закъсняло плащане на митнически плащания, тогава ще трябва да платите глоба от 500-2500 рубли.
 2. Закъснението при подаване на декларацията се наказва със сума от 1000 до 2500 рубли.
 3. Ако престоят на автомобила на територията на страната е изтекъл и превозното средство не е напуснало границите на държавата, собственикът ще плати 1500-2500 рубли.
 4. В случай на нарушаване на ограничения или забрани по време на вноса на автомобила се налага глоба от 1000-2500 рубли.

В особено тежки случаи последните две основания могат дори да доведат до пълна конфискация на автомобила.

Собственикът е изправен пред наказателна отговорност само когато неплатеното мито е в обхвата на голяма или особено голяма сума. Първият случай предполага размер на дължимо плащане повече от 1 млн. евро., а във втория – повече от 3 млн. евро. За собствениците на прости дестинации наказателна отговорност не представлява заплаха, но ако цената на нерастаможенного на автомобила се определя на милиони, тогава проблемите ще бъдат сериозни. Голямо мито трябва да бъде платено изцяло в определения срок, в противен случай ще трябва да платите глоба от 100 до 500 хиляди рубли. или да получите до 2 години затвор. Неплащането на особено голямо мито има по-строго наказание, а именно глобата се увеличава до 500 хиляди рубли, а максималният срок на лишаване от свобода е до 5 години. От това можем да заключим, че получаването на административно или наказателно наказание е абсолютно реалистично, следователно, когато регистрирате неразрешен автомобил, не можете да бягате за незаконни спестявания, а да плащате всички мита, такси и данъци.

Преди да влезе в нашите пътища, превозното средство от чужбина трябва да премине митнически контрол. Тази процедура ще определи законността на вноса на превозното средство. Документите и самата кола подлежат на проверка. Тези събития изискват сериозни финансови инжекции от собственика, така че мнозина се интересуват от това как ще се чувства нерастаможен автомобил в съвременните реалности на страната ни.

Възможно ли е да се движите с нерастамотена машина

Законът уточнява необходимостта от специална процедура, която се провежда при внос на чуждестранно превозно средство. Собственикът има ограничен период от време за митническо оформяне – ден. Ако не изпълните това изискване или нарушите някоя от точките по време на регистрацията, имотът ще получи статут на контрабанда, което е достатъчно основание за конфискация и арест на неразрешен автомобил. Митническото оформяне може да се извърши директно на границата, във всеки митнически пункт. Процедурата може да се извърши от упълномощен служител. Процесът на регистрация изисква собственикът да извърши няколко плащания:

Регистрация и експлоатация на нерастаможен автомобил
 • Акциз;
 • ДДС;
 • Такса.

Ако продължителността на експлоатация на автомобила е повече от 8 години, тогава трябва да се плати данък плюс всичко. Въпреки че има ситуации, при които те могат да бъдат освободени от него, например при получаване на превозно средство като наследство или подарък. Процедурата за регистрация изисква наличието на различни документи, не само копия, но и оригинали. След продължителни манипулации регистрацията е завършена-автомобилът е готов за експлоатация в друга държава. Не много хора обаче знаят какви документи са необходими за митническия контрол.

Документи и характеристики на митническото оформяне

Физическите лица имат право да внасят стоки изключително за лична употреба, търговската дейност в този случай е наказуема. Стойност на стоката без оглед на мита и митнически такси не може да бъде повече от 1000 евро, а теглото е по-голям от 31 кг. нарастване на тези показатели подлежи на допълнително плащане в размер на 30% от размера на превишението, минималната стойност е 4 евро за един килограм.

Преди да премине митническия контрол, юридическото лице е длъжно да се регистрира. Необходимо е да се подаде декларация до съответния орган, която трябва да бъде в електронен вид. Това може да се направи както от собственика на внесените стоки, така и от Митническия брокер. Необходимо е да се платят всички митнически плащания, които се изчисляват в зависимост от вида на стоките и неговия код на TNVED. Упълномощеният митнически служител трябва да предостави разрешителни документи за по-нататъшно оформяне. В края на митническото оформяне и прехвърлянето на стоки от митницата на собственика, всички продукти са готови за индивидуална употреба или за търговски цели. Индивидуалният предприемач трябва да отговаря на същите изисквания като юридическо лице. Той обаче има право да не плаща ДДС, тъй като всички индивидуални предприемачи имат опростена форма на данъчно облагане.

Преминаване на границата

Регистрация и експлоатация на нерастаможен автомобил

В момента на преминаване на границата собственикът на стоката трябва да подготви следните документи:

 1. Документ за самоличност, като паспорт. Освен това може да се изисква както руски, така и чуждестранен аналог.
 2. Разписка и сертификат.
 3. Митническа декларация, наречена ТД-6.
 4. Всички документи за превозното средство (застраховка, технически паспорт, акт за покупко-продажба).

Попълването на митническата декларация има няколко функции.

 • Ако собственикът премине границата с внесен автомобил, тогава във формуляр ТД-6 е необходимо автомобилът да бъде посочен като багаж с личен ескорт.
 • Пренасянето на транспорт по друг метод, например с помощта на контейнер, се обозначава като непридружен багаж. Но документите трябва да посочват, че превозваният товар е автомобил.

Когато митниците са преминали и документите са издадени, внесеното превозно средство ще бъде регистрирано като транзит. Специалните органи ще определят период, през който ще трябва да се появят отново в митницата, за да завършат напълно процеса на регистрация.

Предимства и недостатъци

В самото начало закупуването на неразтворена кола може да изглежда като печеливша. Наистина такава кола има много предимства:

 • Няма нужда да плащате данъци и многобройни такси.
 • В сравнение с руския пазар, тогава в чужбина можете да си купите отлична чуждестранна кола на цената на поддържана ВАЗа.
 • Има няколко законни метода за шофиране на автомобил от Балтийските страни без митническо оформяне.
  Регистрация и експлоатация на нерастаможен автомобил

Въпреки това, не можете да направите без отрицателна страна, има няколко отрицателни фактора, поради които мнозина се отказват от закупуването на такъв автомобил:

 • Има голяма вероятност от измама при закупуване на неразтворена кола, но поради липса на митнически контрол това няма да стане известно веднага.
 • Само определени лица, които имат разрешение, могат да внасят превозни средства без митническо оформяне.
 • Някои превозни средства от специален тип може да нямат необходимото разрешение за легален внос.
 • Използването на неразтворено превозно средство на територията на Руската федерация е възможно само за ограничен период от време.
 • При нарушаване на ограниченията и законовите разпоредби се предвижда административно или дори наказателно наказание.
  Регистрация и експлоатация на нерастаможен автомобил

Възможно ли е да шофирате неразтворена кола

У нас отговорността за идентифициране на това нарушение е разделена на два вида:

 • Административен.
 • Наказателна.

Административното нарушение включва наказание за налагане на глоба. Освен това сумата му ще зависи от вида на престъплението:

 1. Ако е имало закъсняло плащане на митнически плащания, тогава ще трябва да платите глоба от 500-2500 рубли.
 2. Закъснението при подаване на декларацията се наказва със сума от 1000 до 2500 рубли.
 3. Ако престоят на автомобила на територията на страната е изтекъл и превозното средство не е напуснало границите на държавата, собственикът ще плати 1500-2500 рубли.
 4. В случай на нарушаване на ограничения или забрани по време на вноса на автомобила се налага глоба от 1000-2500 рубли.

В особено тежки случаи последните две основания могат дори да доведат до пълна конфискация на автомобила.

Собственикът е подведен под наказателна отговорност само когато неплатеното мито е в диапазона на голяма или особено голяма сума. Първият случай предполага размер на дължимо плащане повече от 1 млн. евро., а във втория – повече от 3 млн. евро. За собствениците на прости дестинации наказателна отговорност не представлява заплаха, но ако цената на нерастаможенного на автомобила се определя на милиони, тогава проблемите ще бъдат сериозни. Голямо мито трябва да бъде платено изцяло навреме, в противен случай ще трябва да платите глоба от 100 до 500 хиляди рубли. или да получите до 2 години затвор. Неплащането на особено голямо мито има по-строго наказание, а именно глобата се увеличава до 500 хиляди рубли, а максималният срок на лишаване от свобода е до 5 години. От това можем да заключим, че получаването на административно или наказателно наказание е абсолютно реалистично, следователно, когато регистрирате неразрешен автомобил, не можете да бягате за незаконни спестявания, а да плащате всички мита, такси и данъци.

Подобен...