Регистрация на HBO: особености на процедурата на територията на Руската федерация

Съдържание

Инсталирането на LPG оборудване на автомобил в Руската федерация е процедура, която изисква официална регистрация. Според действащото законодателство на страната ни, легализирането на такива инсталации е задължение на всеки гражданин, който прибягва до използването им. В противен случай към лицето ще започнат да се прилагат някои мерки за отговорност. За да могат читателите на нашия ресурс да се осигурят максимално в това отношение, в днешния материал ще разгледаме подробно процедурата за регистриране на HBO и характеристиките на тази процедура. Готов? Е, нека започнем.

Становището на законодателя относно HBO

За никой шофьор не е тайна, че цените на бензина и дизеловото гориво непрекъснато растат, нивото на икономиката пада и като цяло е трудно да се живее. Опитите да се спестят пари тласкат много руски граждани да инсталират оборудване за пропан -бутан на автомобилите си. Да, бутилираният газ и системата за съставяне на такъв двигател „изяждат“ значително по -малко пари по отношение на зареждането с гориво, но има проблеми с тях при инсталирането и регистрацията.

Много юридически обосновани шофьори, които смятат, че само структурни промени в колата подлежат на регистрация, са сигурни, че няма нужда да регистрирате HBO, инсталиран в колата. Всъщност – необходима ли е регистрация на газ? Нека го разберем.

До 2015 г. въпросът за официалната регистрация на HBO практически не беше регулиран от закона. Всъщност беше достатъчно собственик на автомобил с автомобил, работещ с газ, да премине през планираната поддръжка и да получи два сертификата. Въпреки това през 2015 г. влязоха в сила нови правила относно използването на оборудване за пропан -бутан за автомобили или по -скоро излезе Техническият регламент на превозното средство под номер 018/2011 „За безопасността на превозни средства на колела“. Този законодателен акт частично разсея противоречивите въпроси между представителите на закона и обикновените автомобилисти.

Въпреки това разпоредбите на регламентите бяха доста смачкани и оставиха вратички за двете страни, които използваха за тълкуване, за да докажат своята теза. През следващите години редица „автомобилни“ законодателни актове бяха променени и сега е ясно, че:

 • Всички шофьори трябва да преминат задължително разрешение за инсталиране на оборудване за пропан -бутан на автомобил. Единствените изключения са тези превозни средства, които преди това са получили съответното разрешение за монтаж на газово оборудване от производителя или оторизирани организации. Тоест при липса на тези фактори е необходимо всеки шофьор да получи разрешение за промяна на дизайна на превозното средство. Неприемливо е инсталирането на LPG оборудване в автомобил без това разрешение. Ако въпреки това е установен, новите правила не позволяват получаването на документа „със задна дата“, следователно, за да се легализира газовото оборудване, той ще трябва да бъде премахнат, да получи разрешение и след това да се инсталира отново;
 • Всички собственици на машини с инсталиран газ трябва да извършат неговото проектиране и проверка веднага след инсталирането му, както и в някои периоди от време след инсталирането на оборудването. Няма изключения.
Регистрация на HBO: особености на процедурата на територията на Руската федерация

Както можете да видите, поради известна опасност от непрофесионално инсталиране на HBO, законодателството на Руската федерация ясно определя процедурата за регистрацията му в КАТ, в КАТ. Отлагайки момента на официалното легализиране на газта в колата си, всеки шофьор рискува не само да получи подходяща глоба, но и принудително изваждане на автомобила от регистъра. Не е розова перспектива, нали?

Процедура за регистрация

Както стана ясно от материалите, представени по -горе, законът в Русия регламентира задължителната регистрация на HBO, но не определя точната процедура за тази процедура. Може би правителството на Руската федерация и подчинените й структури са отложили изясняването на този въпрос за известно време, но във всеки случай въпросът за процедурата за регистриране на газ е доста остър.

Всъщност не е толкова трудно да се легитимира HBO, защото регистрираните и правилно проектирани инсталации вече се експлоатират активно. Това означава, че хората успешно регистрират газ. Но как? Това е много просто, като се прибягва до общоприетия ред на процедурата по регистрация. Като цяло дизайнът на HBO е следният:

 1. Първо, шофьор, още преди да инсталира оборудването, се обръща към сертифицираща компания, която има правомощия да оценява превозни средства и да издава разрешителни за инсталиране на оборудване за пропан -бутан. Списък на тези организации можете да намерите на официалния уебсайт на Департамента за техническо регулиране на Руската федерация. Във всеки случай оценителят трябва да има съответната акредитация. За да извърши преглед, автомобилистът ще се нуждае от:
  • подайте заявление до организацията за оценка на автомобила;
  • предоставя на служителите си документи за проверената кола;
  • карай колата;
  • плащат за услуги за проверка;
  • получат резултатите му.
  • Съответно, ако е възможно да се инсталира HBO, на водача се дава резултат от преглед с положителна оценка за извършване на промени в дизайна на автомобила, в противен случай – сертификат, в който се посочва, че газът не може да бъде инсталиран в колата му. Обърнете внимание, че в законоустановени случаи не е задължително да се подлагате на такъв преглед;

  • След това трябва да дублирате разрешителното, като се свържете с най -близкото управление на КАТ с изявление в установената форма и следния списък с документи:
   • заключението на предварителния преглед;
   • паспорт на гражданин на Руската федерация;
   • ПТС на превозното средство;
   • регистрационна документация за автомобила (СОРТ);
   • ако е необходимо – доверителна документация, която да представлява нечии интереси.
   • В някои случаи техническата комисия на КАТ може да изисква автомобил за проверка. Такова изискване е напълно законно и не трябва да отричате това от служителите по пътна безопасност. В противен случай те имат пълното право да откажат да издадат разрешение за инсталиране на HBO;

    Регистрация на HBO: особености на процедурата на територията на Руската федерация
   • Имаш ли разрешение? След това се извършва инсталирането на HBO, по време на което е важно да се спазват всички правила на тази процедура. От 2017 г. е възможно да се инсталира газово оборудване само в специализирани организации, тъй като такава мярка гарантирано изключва възможността за проблеми с оборудването в бъдеще;
   • След инсталирането отново организациите, упълномощени по този начин, от частен характер или работещи с КАТ, трябва да проверят правилността на инсталирането на HBO. Въз основа на резултатите от тази процедура се издава и подходящо заключение, което може да бъде или положително за по -нататъшна регистрация на оборудването, или отрицателно. Поне във втория случай ще трябва да коригирате съществуващите недостатъци;
   • След като е получил сертификат за правилността на инсталирането на HBO, шофьорът трябва да премине стандартен технически преглед и да получи подходяща диагностична карта. Освен това пълната регистрация на LPG се извършва в КАТ, което ще позволи експлоатацията на превозни средства на газ напълно законно. Най -накрая ще бъде възможно записването на газ само след като в КАТ или КАТ бъдат представени следните документи:
    • заключения от предварителната и след монтажната експертиза;
    • паспорт на гражданин на Руската федерация;
    • ПТС на превозното средство;
    • регистрационна документация за автомобила (СОРТ);
    • диагностична карта;
    • разписка за плащане на държавно мито;
    • документация за инсталирания HBO;
    • ако е необходимо – доверителна документация, която да представлява нечии интереси.
    • На този етап предоставянето на автомобил на служители на държавни агенции е задължителна процедура, тъй като те трябва да снимат автомобила за влизане в държавната база данни. След преглед на горната документация и правене на снимки, дизайнът на HBO се счита за завършен и напълно завършен.

    Като цяло за HBO са необходими само основни документи, а самата процедура за регистрация не е толкова сложна. Единственото нещо, което си струва да се отбележи тук, е цената за регистрация на оборудването. Във всеки случай, шофьор, регистриращ HBO, ще трябва да отдели 10-20 000 рубли (без да се броят директно разходите за инсталиране на оборудването).

    Регистрация на HBO: особености на процедурата на територията на Руската федерация

    Санкции за използването на нерегистриран HBO

    Изхождайки от факта, че всеки собственик на автомобил, работещ с газ, трябва да се регистрира за LPG, съгласно действащото законодателство, може да се заяви, че неспазването на тези стандарти е нарушение и налага известна отговорност на автомобилиста. Към днешна дата едно лице е изправено пред административна отговорност за подобно нарушение. За да бъдем по -точни, шофьорът ще бъде наказан в следните случаи:

    • Използване на нерегистрирано газово оборудване;
    • Прилагане на неправилно регистриран или дефектен HBO;
    • Работа на газово оборудване, която не е проверена навреме.

    Забележка! В случаи, когато има фалшифициране на документи относно използваното превозно средство, административното законодателство не се прилага, шофьорът ще носи отговорност в рамките на Наказателния кодекс на Руската федерация (членове за измама и фалшифициране на документи).

    Разбира се, няма да избързваме с крайности и ще обмислим само административно наказание. През 2017 г. това може да бъде:

    • Наказание за HBO – предполага санкция от 500 рубли;
    • Премахване на автомобил от регистрация – важи в случаите на повторно улавяне на автомобилист с нерегистрирана газова инсталация;
    • Изпращане на автомобил на паркинг – извършва се при откриване на неизправност на оборудването, което прави работата на превозното средство опасна.

    Освен това липсата на регистрация на HBO заплашва собственика на автомобила с невъзможността:

    • преминаване на планираната поддръжка и в резултат на това – регистрация на ОСАГО;
    • продажби на автомобили;
    • извършване на други правно значими сделки с превозното средство, които изискват тяхната регистрация.

    Заслужава ли си или е по -лесно да регистрирате HBO? Всеки ще решава лично. Нашият ресурс силно обезкуражава читателите да нарушават законодателството на Руската федерация. По -правилно е да се извърши регистрация, както и системна проверка на газовото оборудване.

    Регистрация на HBO: особености на процедурата на територията на Руската федерация

    Характеристики на регистрация и експлоатация на газово оборудване

    Обобщавайки днешната статия, няма да е излишно да разгледаме характеристиките на регистрацията и експлоатацията на газово оборудване от гледна точка на законодателната част на този въпрос. Разбира се, повечето от нюансите вече са описани подробно по -горе, но някои от тях все още бяха пропуснати. За да бъдем по -точни, говорим за:

    • За държавното мито за регистрация на HBO. В момента размерът му е около 800 рубли. В допълнение към това ще трябва да се подадете и за прегледи. Както бе отбелязано по-рано, разходите тук в най-добрия случай ще възлизат на 10-20 000 рубли. Не са необичайни шофьорите да харчат 40 000 рубли само за дизайна на HBO;
    • За честотата на проверките на оборудването. Съгласно действащото законодателство, тестването на пропан -бутан от типа „пропан -бутан“ трябва да се извършва на всеки 2 години, а от типа „метан“ – 5 години. Отклонението от тези срокове е неприемливо и води до съответни последици;
    • За необходимостта от преиздаване на LPG, регистриран преди 2015 г. Много хора погрешно смятат, че процедурата за регистрация трябва да бъде повторена от всички, които са регистрирали газовото си оборудване в колата, преди да влязат в сила най -новите правила на тази процедура. Всъщност това не е задължително. Такива случаи са просто включени в изключенията при регистрация на HBO. В такава ситуация шофьорът трябва само систематично да предаде колата си за проверка, нищо повече;
    • За необходимостта от регистрация на LPG на нови автомобили, където той вече е инсталиран. Отново случаят е в списъка на изключенията и при такива обстоятелства не се прави регистрация;
    • За това кой може да провери HBO за съответствие със стандартите. Тук всичко е просто – специализирани служби на КАТ, които имат съответните правомощия да направят това. По правило те имат имена – групи за техническо регулиране и стоят заедно с ченгетата по време на набези „на газ“.
    Регистрация на HBO: особености на процедурата на територията на Руската федерация

    На това, може би, най -важната информация относно днешния въпрос е приключила. Както можете да видите, регистрацията на LPG в Русия не е толкова трудна, така че рискуването на глоби и използването на кола с нелегален газ не си струва. Надяваме се, че представеният днес материал е бил полезен за вас. Успех на пътя!

    Подобен...